קבלה בחברותא

IMG_1919 (1)

חברותא היא תא חיבור ללימוד ונתינת חיים. חברי הקבוצה מתכנסים מדי שבוע לקריאה משותפת של מאמרים מפי בעל הסולם והרב”ש. החברותא היא מקום לימוד שיתופי המאפשר לשמוע וללמוד את עקרונות הקבלה והעבודה הרוחנית. הלימוד בחברותא מאפשר מקום ביטוי ושייכות. למרות האינדבידואליות של דורנו, בו אין מקום לקשר, החברותא מאפשרת את ה”ביחד”. הנחות היסוד ללימוד בחברותא הן שכולנו נבראים בעלי צורך ייחודי לרוחניות, אין שלמות באף אחד מאתנו בנפרד, שלמותנו נובעת מהמאור הנמשך לנו מהתחברותנו למטרה המשותפת בתיקון. הלימוד מתקיים בקבוצות והוא הזמנה להצטרף למקום בו ניתנת אפשרות לקחת אחריות ולהיות כוח פועל בתוך המציאות.

“וימצאהו איש, והנה תעה בשדה. וישאלהו האיש לאמור, מה תבקש. ויאמר, את אחי אנכי מבקש, הגידה נא לי איפה הם רועים” (‘וישב’, מתוך מאמר אהבת חברים, תשמ”ד הרב ברוך אשלג).

הקבוצה מתכנסת מדי שלישי בערב בשעה 19:15 בבית משכן הכוונה בבני ציון.

FacebookGoogle+