ארכיון שיעורים

פרשת כי תשא – פורים במשכן הכוונה

"וידבר יהוה, אל משה: לך רד כי שחת עמך, אשר העלית מארץ מצרים, סרו מהר, מן הדרך אשר צויתם עשו להם, עגל מסכה; וישתחוו לו, ויזבחו לו, ויאמרו, אלה אלהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים, ויאמר יהוה, אל משה: ראיתי את העם הזה, והנה עם קשה עורף הוא, ועתה הניחה לי, ויחר אפי בהם ואכלם; ואעשה אותך, לגוי גדול. ויחל משה, את פני יהוה אלהיו..." (שמות לב', ז'-יא')

להמשך צפיה >>03.03.2018

פרשת תצוה – על פרשת השבוע במשכן הכוונה

"ואתה תצוה את בני ישראל, ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור: להעלות נר תמיד באוהל מועד מחוץ לפרכת אשר על העדת, יערוך אותו אהרון ובניו מערב עד בקר לפני יהוה: חקת עולם לדרתם, מאת בני ישראל. ואתה הקרב אליך את אהרן אחיך ואת בניו איתו, מתוך בני ישראל לכהנו לי" (שמות כז', כ' - כח', א')

להמשך צפיה >>23.02.2018

ארכיון שיעורים

*חדש* במשכן - ערכות לימוד מלאות

להמשך צפיה >>31.05.2016
FacebookGoogle+