פרשת השבוע

פרשת דברים – על פרשת השבוע במשכן הכוונה

"אלה הדברים, אשר דבר משה אל כל ישראל, בעבר, הירדן: במדבר בערבה מול סוף בין פארן ובין תפל ולבן וחצרות ודי זהב אחד עשר יום מחורב, דרך הר שעיר, עד קדש ברנע. ויהי בארבעים שנה, בעשתי עשר חדש באחד לחדש, דיבר משה אל בני ישראל ככל אשר צוה יהוה אותו אליהם, אחרי הכותו את סיחון מלך האמרי, אשר יושב בחשבון ואת עוג מלך הבשן, אשר יושב בעשתרת, באדרעי בעבר הירדן, בארץ מואב, הואיל משה באר את התורה הזאת" (דברים א', א'-ה')

להמשך צפיה >>20.07.2018

פרשת מסעי לאור הקבלה

פרשת מסעי לאור הקבלה הכרה בנשמה כנוכחות שיש לה מוצא, שורש שיש אפשרות להתעורר אל נוכחותה . תווי החיים שלנו מתרחש על פי זיכרון חי של מוצא הנשמה . על זאת ועוד בסרטון הבא -

להמשך צפיה >>17.07.2018

פרשת מטות – על פרשת השבוע במשכן הכוונה

"וידבר משה אל ראשי המטות, לבני ישראל לאמר: זה הדבר, אשר צוה יהוה איש כי ידר נדר ליהוה, או השבע שבועה לאסור אסר על נפשו לא יחל, דברו: ככל היוצא מפיו, יעשה, ואשה כי תדר נדר ליהוה, ואסרה אסר בבית אביה בנעוריה" (במדבר ל', ב'-ד')

להמשך צפיה >>13.07.2018

פרשת מטות לאור הקבלה-משמעות הנדרים

פרשת מטות לאור הקבלה-משמעות הנדרים מהו הכח של הנדר ? מהי משמעות הנדרים בפרשת מטות ? הנדר הוא הכח המתאם אותנו לעליון דרך הדיבור . על זאת ועוד בסרטון הבא -

להמשך צפיה >>10.07.2018
FacebookGoogle+