פרשת השבוע

פרשת בא

"ויאמר יהוה אל משה, בא אל פרעה, כי אני הכבדתי את לבו ואת לב עבדיו, למען שיתי אותותי אלה בקרבו, ולמען תספר באזני בנך ובן בנך את אשר התעללתי במצרים, ואת אותותי אשר שמתי בם, וידעתם כי אני יהוה" (שמות י', א'-ב')

להמשך צפיה >>19.01.2018

פרשת בא לאור הקבלה-משמעות הקריאה בא

פרשת בא - מהי משמעות הקריאה בא ? "ויאמר הו' אל משה בוא אל פרעה כי אני הכבדתי את ליבו ואת לב עבדיו ". המילה בוא מתייחסת בעצם - לבוא וראה. הזוהר אומר ,שכשמשה שומע את בוא אל פרעה ,הוא יודע בעצם שעכשיו אנחנו עומדים בפני המכות של ארבה חושך ומכת בכורות .

להמשך צפיה >>17.01.2018

פרשת וארא

"וידבר אלהים אל משה; ויאמר אליו, אני יהוה. וארא, אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב באל שדי; ושמי יהוה, לא נודעתי להם. וגם הקמתי את בריתי איתם, לתת להם את ארץ כנען, את ארץ מגוריהם, אשר גרו בה. וגם אני שמעתי את נאקת בני ישראל, אשר מצרים מעבידים אותם, ואזכר את בריתי." (שמות ו', ב'-ה')

להמשך צפיה >>12.01.2018

פרשת וארא לאור הקבלה – מכות מצרים

פרשת וארא - מכות מצרים. מהי המשמעות של מכות מצרים לאור הקבלה ? פרשת וארא אומרת- הסתכלו מה התראה עד עתה בהשתלשלות העולמות, בתכלית שלהם בבריאת הנשמות . עשר המכות זה גילוי .

להמשך צפיה >>10.01.2018
FacebookGoogle+