פרשת ואתחנן – על פרשת השבוע במשכן הכוונה

פרשת ואתחנן במשכן הכוונה

שמע ישראל ה׳ אלקינו ה׳ אחד: מצוה זו היא ליחד שמו של הקב״ה בכל יום. כי כמו שמיחדים שמו של הקב״ה למטה, כך מתיחד שמו למעלה, ונמצא הקב״ה יחיד למעלה ולמטה. מי שמיחד שמו של הקב״ה, ישום לבו ורצונו ביחוד ההוא שאמרנו. דהיינו שייחד שמו למטה. ויחבר כל אבריו, דהיינו הספירות, באותו היחוד, שיהיו כולם אחד. כי כמו שמשים כל אבריו, של השם, בסוד אחד למטה, כך למעלה מחבר כל אברים העליונים באותו היחוד, שיהיו כולם אחד. (זהר ואתחנן, פסוק סא’, מאמר יחוד עליון ויחוד תחתון)

הדברים נלקחו מתוך שיעור פרשת ואתחנן על פי חכמת הקבלה במשכן הכוונה,
בהוראתה ולימודה של הרבה ספיר נוימן אייל. לפרטים והצטרפות למפגשי חברותות הפתוחים לקהל הרחב, במהלך אוגוסט-ספטמבר (בזום) לחץ כאן  
לצפייה בסרטונים קצרים נוספים – ביוטיוב

יעלה בקרוב

Facebook