פרשת השבוע

פרשת לך-לך – על פרשת השבוע במשכן הכוונה

פרשת לך-לך במשכן הכוונה “ויאמר יהוה אל אברם, לך-לך מארצך וממולדתך ומבית אביך, אל הארץ אשר אראך. ואעשך לגוי גדול, ואברכך, ואגדלה שמך והיה ברכה. ואברכה מברכיך, ומקללך אאור, ונברכו בך כל משפחת האדמה.” (בראשית […]

להמשך צפיה >>19.10.2018

פרשת נח – על פרשת השבוע במשכן הכוונה

פרשת נח במשכן הכוונה “אלה תולדות נח, נח איש צדיק תמים היה בדורותיו, את האלהים התהלך נח. ויולד נח שלשה בנים את שם, את חם ואת יפת. ותשחת הארץ לפני האלהים ותמלא הארץ חמס”. (בראשית […]

להמשך צפיה >>12.10.2018

פרשת בראשית – על פרשת השבוע במשכן הכוונה

פרשת בראשית במשכן הכוונה “בראשית ברא אלהים את השמים, ואת הארץ. והארץ היתה תהו ובהו וחשך על פני תהום, ורוח אלהים מרחפת על פני המים”. (בראשית א’, א’-ב’) הדברים נלקחו מתוך שיעור פרשת בראשית על […]

להמשך צפיה >>05.10.2018

פרשת האזינו – על פרשת השבוע במשכן הכוונה

פרשת האזינו במשכן הכוונה “האזינו השמים, ואדברה; ותשמע הארץ אמרי פי. יערף כמטר לקחי, תזל כטל אמרתי כשעירם עלי דשא, וכרביבים עלי עשב. כי שם יהוה אקרא: הבו גדל, לאלהינו. הצור תמים פעלו, כי כל […]

להמשך צפיה >>21.09.2018

פרשת וילך – על פרשת השבוע במשכן הכוונה

פרשת וילך במשכן הכוונה “ויאמר יהוה אל משה, הן קרבו ימיך למות קרא את יהושע והתיצבו באהל מועד, ואצונו; וילך משה ויהושע, ויתיצבו באהל מועד וירא יהוה באהל בעמוד ענן, ויעמד עמוד הענן פתח האוהל” (דברים […]

להמשך צפיה >>14.09.2018

פרשות נצבים וילך – על פרשת השבוע במשכן הכוונה

פרשות נצבים-וילך במשכן הכוונה “אתם נצבים היום כולכם לפני יהוה אלהיכם: ראשיכם שבטיכם, זקניכם ושטריכם, כל, איש ישראל. טפכם נשיכם וגרך, אשר בקרב מחניך: מחוטב עציך, עד שואב מימיך. לעברך, בברית יהוה אלהיך ובאלתו: אשר יהוה אלהיך, […]

להמשך צפיה >>05.09.2018

פרשת כי תבוא – על פרשת השבוע במשכן הכוונה

פרשת כי תבוא במשכן הכוונה “והיה כי תבוא אל הארץ, אשר יהוה אלהיך, נתן לך נחלה; וירשתה, וישבת בה. ולקחת מראשית כל פרי האדמה, אשר תביא מארצך אשר יהוה אלהיך נתן לך ושמת בטנא; והלכת […]

להמשך צפיה >>28.08.2018

פרשת כי תצא – על פרשת השבוע במשכן הכוונה

פרשת כי תצא במשכן הכוונה “כי תצא למלחמה על אויביך; ונתנו יהוה אלהיך, בידך ושבית שביו. וראית בשביה אשת, יפת תואר; וחשקת בה, ולקחת לך לאשה. והבאתה אל תוך ביתך; וגלחה את ראשה, ועשתה את […]

להמשך צפיה >>26.08.2018

פרשת ראה – על פרשת השבוע במשכן הכוונה

פרשת ראה במשכן הכוונה “ראה, אנכי נתן לפניכם היום: ברכה, וקללה. את הברכה אשר תשמעו, אל מצות יהוה אלהיכם, אשר אנכי מצוה אתכם, היום. כח והקללה, אם לא תשמעו אל מצות יהוה אלהיכם, וסרתם מן […]

להמשך צפיה >>26.08.2018

פרשת עקב לאור הקבלה-כוחה של תפילה

פרשת עקב לאור הקבלה-כוחה של תפילה בתפילה יש משהו חתרני היא בעצם מבקשת לערער על הסדר הקיים להתקין סדר חדש. מבקש לסדר סדרי עולם חדשים מבקש לשנות את הסדרים כל שיהפוך אותי להיות ראוי .לקשר […]

להמשך צפיה >>03.08.2018

פרשת דברים – על פרשת השבוע במשכן הכוונה

פרשת דברים במשכן הכוונה “אלה הדברים, אשר דבר משה אל כל ישראל, בעבר, הירדן: במדבר בערבה מול סוף בין פארן ובין תפל ולבן וחצרות ודי זהב אחד עשר יום מחורב, דרך הר שעיר, עד קדש […]

להמשך צפיה >>20.07.2018

פרשת מסעי לאור הקבלה

פרשת מסעי לאור הקבלה הכרה בנשמה כנוכחות שיש לה מוצא, שורש שיש אפשרות להתעורר אל נוכחותה . תווי החיים שלנו מתרחש על פי זיכרון חי של מוצא  הנשמה . על זאת ועוד בסרטון הבא – […]

להמשך צפיה >>17.07.2018
Facebook