פרשת השבוע

פרשת כי תבוא – על פרשת השבוע במשכן הכוונה

פרשת כי תבוא במשכן הכוונה “והיה כי תבוא אל הארץ, אשר יהוה אלהיך, נתן לך נחלה; וירשתה, וישבת בה. ולקחת מראשית כל פרי האדמה, אשר תביא מארצך אשר יהוה אלהיך נתן לך ושמת בטנא; והלכת […]

להמשך צפיה >>28.08.2018

פרשת כי תצא – על פרשת השבוע במשכן הכוונה

פרשת כי תצא במשכן הכוונה “כי תצא למלחמה על אויביך; ונתנו יהוה אלהיך, בידך ושבית שביו. וראית בשביה אשת, יפת תואר; וחשקת בה, ולקחת לך לאשה. והבאתה אל תוך ביתך; וגלחה את ראשה, ועשתה את […]

להמשך צפיה >>26.08.2018

פרשת ראה – על פרשת השבוע במשכן הכוונה

פרשת ראה במשכן הכוונה “ראה, אנכי נתן לפניכם היום: ברכה, וקללה. את הברכה אשר תשמעו, אל מצות יהוה אלהיכם, אשר אנכי מצוה אתכם, היום. כח והקללה, אם לא תשמעו אל מצות יהוה אלהיכם, וסרתם מן […]

להמשך צפיה >>26.08.2018

פרשת עקב לאור הקבלה-כוחה של תפילה

פרשת עקב לאור הקבלה-כוחה של תפילה בתפילה יש משהו חתרני היא בעצם מבקשת לערער על הסדר הקיים להתקין סדר חדש. מבקש לסדר סדרי עולם חדשים מבקש לשנות את הסדרים כל שיהפוך אותי להיות ראוי .לקשר […]

להמשך צפיה >>03.08.2018

פרשת דברים – על פרשת השבוע במשכן הכוונה

פרשת דברים במשכן הכוונה “אלה הדברים, אשר דבר משה אל כל ישראל, בעבר, הירדן: במדבר בערבה מול סוף בין פארן ובין תפל ולבן וחצרות ודי זהב אחד עשר יום מחורב, דרך הר שעיר, עד קדש […]

להמשך צפיה >>20.07.2018

פרשת מסעי לאור הקבלה

פרשת מסעי לאור הקבלה הכרה בנשמה כנוכחות שיש לה מוצא, שורש שיש אפשרות להתעורר אל נוכחותה . תווי החיים שלנו מתרחש על פי זיכרון חי של מוצא  הנשמה . על זאת ועוד בסרטון הבא – […]

להמשך צפיה >>17.07.2018

פרשת מטות – על פרשת השבוע במשכן הכוונה

פרשת מטות במשכן הכוונה “וידבר משה אל ראשי המטות, לבני ישראל לאמר: זה הדבר, אשר צוה יהוה איש כי ידר נדר ליהוה, או השבע שבועה לאסור אסר על נפשו לא יחל, דברו: ככל היוצא מפיו, […]

להמשך צפיה >>13.07.2018

פרשת מטות לאור הקבלה-משמעות הנדרים

פרשת מטות לאור הקבלה-משמעות הנדרים מהו הכח של הנדר ? מהי משמעות הנדרים בפרשת מטות ? הנדר הוא הכח המתאם אותנו לעליון דרך הדיבור . על זאת ועוד בסרטון הבא – הדברים בנושא פרשת מטות […]

להמשך צפיה >>10.07.2018

פרשת פנחס לאור הקבלה-משמעות מעשה פנחס

פרשת פנחס לאור הקבלה-משמעות מעשה פנחס מהי המשמעות של מעשה פנחס לאור הקבלה ? מהי יגולת הראיה של פנחס ? מהו החטא שנעשה ? ומהי משמעות הרומח ? זאת ועוד בסרטון הבא – משכן הכוונה […]

להמשך צפיה >>03.07.2018

פרשת בלק – על פרשת השבוע במשכן הכוונה

פרשת בלק במשכן הכוונה “וירא בלק בן צפור, את כל אשר עשה ישראל לאמרי. ויגר מואב מפני העם, מאד כי רב הוא; ויקץ מואב, מפני בני ישראל, ויאמר מואב אל זקני מדין, עתה ילחכו הקהל […]

להמשך צפיה >>29.06.2018

פרשת בלק לאור הקבלה-מהי טענתו של בלק

פרשת בלק לאור הקבלה-מהי טענתו של בלק ? מיהו בלק ? מה היה החשש של בלק ? מה היתה טענתו ? וכיצד היא דומה לטענתו של קורח ? היכן אנו מוצאים את זה בתוכנו ? […]

להמשך צפיה >>27.06.2018

פרשת חקת – על פרשת השבוע במשכן הכוונה

פרשת חקת במשכן הכוונה “ידבר יהוה, אל משה ואל אהרן לאמר, זאת חקת התורה, אשר צוה יהוה לאמר: דבר אל בני ישראל, ויקחו אליך פרה אדמה תמימה אשר אין בה מום, אשר לא עלה עליה […]

להמשך צפיה >>22.06.2018
Facebook