פרשת השבוע

פרשת חוקת לאור הקבלה-משמעות הפרה האדומה

פרשת חוקת לאור הקבלה – משמעות הפרה האדומה פרשת חוקת נקראת פרשת פרה אדומה. מה מסמלת הפרה האדונה ברוחניות ? כיצד זה קשור לטהרה ? על זאת ועוד בסרטון הבא –   הדברים בנושא פרשת […]

להמשך צפיה >>20.06.2018

פרשת קֹרח – על פרשת השבוע במשכן הכוונה

פרשת קֹרח במשכן הכוונה “ויקח קֹרח, בן יצהר בן קהת בן לוי; ודתן ואבירם בני אליאב, ואון בן פלת בני ראובן. ויקמו לפני משה, ואנשים מבני ישראל חמשים ומאתים, נשיאי עדה קראי מועד, אנשי שם. ויקהלו […]

להמשך צפיה >>15.06.2018

פרשת קורח לאור הקבלה

פרשת קורח לאור הקבלה מהי שאלתו של קורח ? מהי שאלתו של קורח בתוכנו ? מהי החשיבות של ההרכיה בלימוד הרוחני ? משכן הכוונה מעביר את שיעוריו בכיתות או באופן וירטואלי בכל העולם , כולל גרמניה, […]

להמשך צפיה >>12.06.2018

פרשת שלח לך – על פרשת השבוע במשכן הכוונה

פרשת שלח לך במשכן הכוונה “וישלח אותם משה לתור את ארץ כנען; ויאמר אליהם, עלו זה בנגב, ועליתם, את ההר. וראיתם את הארץ מה הוא; ואת העם, הישב עליה החזק הוא הרפה, המעט הוא אם […]

להמשך צפיה >>08.06.2018

פרשת שלח לך לאור הקבלה פרשת המרגלים

פרשת שלח לך לאור הקבלה פרשת המרגלים פרשת שלח מדברת על קשירה כלומר איך אנו קושרים את ההרה לשורש העליון שלה . מה שרואים הנשיאים בעולם הרוחני ניראה להם גדול עליהם . איך זה בא […]

להמשך צפיה >>06.06.2018

שליחות הנשמה – פרשת בהעלותך

שליחות הנשמה – פרשת בהעלותך. סיפור העורב והיונה כמשל למימוש שליחותנו . סיפורו של יונה הנביא שנולד מחדש אל מילוי שליחותו . האם אנו מממשים את שליחות נשמתנו ? על זאת ועוד בסרטון הבא – […]

להמשך צפיה >>01.06.2018

פרשת בהעלותך – על פרשת השבוע במשכן

פרשת בהעלותך במשכן הכוונה “וידבר יהוה אל משה לאמר דבר אל אהרן ואמרת אליו: בהעלותך את הנרות אל מול פני המנורה, יאירו שבעת הנרות. ויעש כן, אהרן אל מול פני המנורה, העלה נרותיה: כאשר צוה […]

להמשך צפיה >>01.06.2018

פרשת בהעלותך לאור הקבלה

פרשת בהעלותך לאור הקבלה השאלה ששואלת הפרשה היא – איך לעבור מקטנות לגדלות , איך לעבור מהסתרת פנים לגילוי פנים . עיקר הלימוד של הזוהר הוא העלאת הדיבור כלומר להעלות את צורת התפיסה שלנו את […]

להמשך צפיה >>30.05.2018

פרשת נשא – על פרשת השבוע במשכן הכוונה

פרשת נשא במשכן הכוונה “וידבר יהוה אל משה לאמר דבר אל אהרן ואל בניו לאמר, כה תברכו את בני ישראל: אמור להם. יברכך יהוה וישמרך. יאר יהוה פניו אליך ויחנך. ישא יהוה פניו אליך, וישם […]

להמשך צפיה >>25.05.2018

פרשת במדבר לאור הקבלה

פרשת במדבר לאור הקבלה המדבר לכאורה הוא מקום שאין בו שום דבר , שטח הפקר שהוא כדימוי של העולם הזה . מתוך ההתגלות אל הנשמות של המבנה העליון  , נוצר רצון לבנית אותו מבנה גם […]

להמשך צפיה >>23.05.2018

פרשת במדבר – על פרשת השבוע במשכן הכוונה

פרשת במדבר במשכן הכוונה “וידבר יהוה אל משה במדבר סיני, באהל מועד: באחד לחדש השני בשנה השנית, לצאתם מארץ מצרים, לאמר שאו את ראש כל עדת בני ישראל, למשפחתם, לבית אבותם במספר שמות, כל זכר […]

להמשך צפיה >>18.05.2018

פרשת בחקותי – על פרשת השבוע במשכן הכוונה

פרשת בחקותי במשכן הכוונה “אם בחקותי תלכו; ואת מצותי תשמרו ועשיתם אותם. ונתתי גשמיכם בעתם; ונתנה הארץ יבולה, ועץ השדה יתן פריו והשיג לכם דיש את בציר, ובציר ישיג את זרע… וישבתם לבטח בארצכם… ונתתי […]

להמשך צפיה >>11.05.2018
Facebook