פרשת השבוע

פרשת בחוקותי לאור הקבלה

פרשת בחוקותי לאור הקבלה בפרשת בחוקותי מדובר על  שתי אופציות – אוטופיה ודיסטופיה . מה זה אומר ? הדברים בנושא פרשת בחוקותי נלקחו מתוך שיעור בחוכמת הקבלה במשכן הכוונה, בהנחיית הרבה ספיר נוימן אייל.  להצטרפות […]

להמשך צפיה >>09.05.2018

פרשת בהר – על פרשת השבוע במשכן הכוונה

פרשת בהר במשכן הכוונה “וידבר יהוה אל משה, בהר סיני לאמר, דבר אל בני ישראל, ואמרת אליהם, כי תבואו אל הארץ, אשר אני נתן לכם ושבתה הארץ שבת ליהוה. שש שנים תזרע שדך, ושש שנים […]

להמשך צפיה >>04.05.2018

מה ענין שמיטה להר סיני ? פרשת בהר

מה ענין שמיטה להר סיני ? פרשת בהר הדברים בנושא  מה ענין שמיטה , נלקחו מתוך שיעור בחוכמת הקבלה במשכן הכוונה, בהנחיית הרבה ספיר נוימן אייל.  להצטרפות אל הלימוד  –  http://bit.ly/2BvFD5z לצפייה בסרטונים קצרים נוספים […]

להמשך צפיה >>02.05.2018

פרשת בהר לאור הקבלה

פרשת בהר לאור הקבלה , הדברים בנושא פרשת בהר נלקחו מתוך שיעור בחוכמת הקבלה במשכן הכוונה,  להצטרפות ללימוד  קבלה ופרשות השבוע –  http://bit.ly/2BvFD5z לצפייה בסרטונים קצרים נוספים בנושא פרשת בהר ועוד – ביוטיוב על משכן […]

להמשך צפיה >>30.04.2018

פרשת אמור – על פרשת השבוע במשכן הכוונה

פרשת אמור במשכן הכוונה “ויאמר יהוה אל משה, אמור אל הכהנים בני אהרן; ואמרת אליהם, לנפש לא יטמא בעמיו” (ויקרא כא’, א’) הדברים נלקחו מתוך שיעור פרשת אמור על פי חכמת הקבלה במשכן הכוונה, בהנחיית הרבה ספיר […]

להמשך צפיה >>27.04.2018

פרשת אמור לאור הקבלה

פרשת אמור לאור הקבלה. מהו תפקיד הכוהנים ומה זה אומר לגבינו היום ?               הדברים בנושא פרשת אמור נלקחו מתוך שיעור בחוכמת הקבלה במשכן הכוונה, בהנחיית הרבה ספיר נוימן […]

להמשך צפיה >>25.04.2018

פרשת אחרי מות-קדושים – על פרשת השבוע

פרשת אחרי מות-קדושים במשכן הכוונה “וידבר יהוה אל משה אחרי מות שני בני אהרן בקרבתם לפני יהוה, וימתו. ויאמר יהוה אל משה, דבר אל אהרן אחיך, ואל יבוא בכל עת אל הקודש” (ויקרא טז’, א’-ב’) […]

להמשך צפיה >>20.04.2018

פרשת אחרי מות קדושים בקבלה-טהרה וקדושה

פרשת אחרי מות קדושים  – טהרה וקדושה מהי טהרה ? ומהי קדושה ? הדברים בנושא פרדת אחרי מות קדושים נלקחו מתוך שיעור בחוכמת הקבלה במשכן הכוונה, בהנחיית הרבה ספיר נוימן אייל.  להצטרפות ללימוד  קבלה  –  […]

להמשך צפיה >>20.04.2018

?פרשת מצורע לאור קבלה – מהי צרעת ברוחניות

 פרשת מצורע לאור קבלה – מהי משמעות הצרעת ברוחניות ? הדברים בנושא פרשת מצורע נלקחו מתוך שיעור בחוכמת הקבלה במשכן הכוונה, בהנחיית הרבה ספיר נוימן אייל.  הצטרפות ללימוד –  http://bit.ly/2BvFD5z לצפייה בסרטונים קצרים נוספים בנושא […]

להמשך צפיה >>14.04.2018

ספר ויקרא לאור הקבלה

ספר ויקרא לאור הקבלה. מהי השאלה של ספר ויקרא ? מה זה מבקש מאיתנו ? הדברים בנושא ספר ויקרא נלקחו מתוך שיעור בחוכמת הקבלה במשכן הכוונה, בהנחיית הרבה ספיר נוימן אייל.  להצטרפות ללימוד –  http://bit.ly/2BvFD5z […]

להמשך צפיה >>10.04.2018

פרשת צו – על פרשת השבוע במשכן הכוונה

פרשת צו במשכן הכוונה “וידבר יהוה, אל משה לאמר, צו את אהרן ואת בניו לאמר, זאת תורת העלה: הוא העלה על מוקדה על המזבח כל הלילה, עד הבקר, ואש המזבח, תוקד בו” (ויקרא ו’, א’-ב’) […]

להמשך צפיה >>24.03.2018

פרשת צו לאור הקבלה

פרשת צו לאור הקבלה פרשת צו . על פי רשי -צו זרור עכשו ולדורות . מה זה אומר ? הדברים בנושא פרשת צו נלקחו מתוך שיעור בחוכמת הקבלה במשכן הכוונה, בהנחיית הרבה ספיר נוימן אייל. […]

להמשך צפיה >>20.03.2018
Facebook