פרשת השבוע

פרשת בראשית

“בראשית ברא אלהים את השמים, ואת הארץ. והארץ היתה תהו ובהו וחשך על פני תהום, ורוח אלהים מרחפת על פני המים” (בראשית א’, א’-ב’). משמעות המים שונה מתפיסתנו הרגילה. המים מופיעים בבריאה הראשונה, אחרי צמצום ב’. […]

להמשך צפיה >>13.10.2017

בספר בראשית שאלת הנשמה – לשם מה

?בספר בראשית שאלת הנשמה היא לשם מה  ספר בראשית, אינו מסביר את התהליכים הפיזיקליים שקרו בבריאת העולם ?אלא את לידת התודעה של הנשמה השואלת – לשם מה .בראשית הינו ספר מוסר ,המציב שאלה מוסרית ביכולתנו […]

להמשך צפיה >>08.10.2017

ושמחת בחגיך שמחת תורה

ושמחת בחגיך ושמחת תורה .בעל הסולם אומר ששמחה היא מראה ממעשים טובים .השפעה, שזה מעשים טובים, בטוייה היא שמחה .סוכות זה התיקון של כל הרצונות לקבל .אם ישראל מממשים את הישיבה שלהם בסוכות על מנת […]

להמשך צפיה >>08.10.2017

הכנה של יום הכיפורים עם הפרשה של ‘וזאת הברכה’

תשרי, החודש השביעי, פותח את הצורות הנסתרות, מתפארת ומעלה, שבהן אנחנו עולים כדי להבין את הרצון או את הכוונה של העליון. מראש השנה ועד פורים, בעזרת בינה מנסים להתחבר אל התכונות הנסתרות מאיתנו. המהלך מחודש […]

להמשך צפיה >>02.10.2017

עשרת ימי התשובה

עשרת ימי התשובה תשובה , יש בה הכרה, וידוי וחרטה חרטה אומרת שיש לי הכרה עד כמה החטאתי את המטרה עד כמה לא נעתי על פי הכוחות שהוצעו לי ,  עד כמה סרבתי להם עד […]

להמשך צפיה >>27.09.2017

פרשת ניצבים

“אתם נצבים היום….” א ת ם – אותיות א.מ.ת. והאמת היא להיות ניצב ובחיבור משותף. המילה נצבים מופיעה לראשונה בתורה בפרשת “וירא” , בהתגלות המלאכים לאברהם. מכאן, שלהיות ניצב קשור בראיה. ראית שלושת הכוחות (ימין […]

להמשך צפיה >>17.09.2017

פרשת כי תבוא

“והיה כי תבואו את הארץ אשר ה אלוהך נתן לך נחלה וירשת וישבת בה..” יום לפני השבת, לפני האלף השביעי, אנו נקראים להכנה ע”י המצווה הראשונה (החיבור), מתוך הרצון הנסתר מיתר ששת הימים. “והיה כי […]

להמשך צפיה >>28.08.2017

פרשת כי תצא

כי תצא למלחמה על אויבך, שהוא הטבע שבו נולדתי כרצון לקבל. הוא האויב ההבטחה היא, שאם אנו רואים, זוכרים ומבקשים זאת, מיד ניתנת לנו האפשרות להכניע את הטבע העצמי. “זכור את אשר עשה לך עמלק..” […]

להמשך צפיה >>24.08.2017

פרשת השבוע

פרשת השבוע פורשת לפנינו את האפשרות לחיות עם הזמנים – עם הזימונים לתיקון ומשמעותם למסעה של הנשמה לשורשה. “ישראל מקדשים את הזמנים” – תודעות שמתעוררות להשוואת צורה, שמשמעה דבקות בבורא. בעזרת הפרשה הן מבדילות עצמן […]

להמשך צפיה >>03.12.2016
Facebook