פרשת השבוע

פרשת שמות – על פרשת השבוע במשכן הכוונה

“ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה את יעקב איש וביתו באו, והמשכילים יזהירו כזהר הרקיע ומצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד. והמשכילים, הם אותם המסתכלים בסוד החכמה, כלומר, אותם שהשיגו סוד החכמה, כי חכמה מכונה אור […]

להמשך צפיה >>09.01.2021

פרשת ויחי – על פרשת השבוע במשכן הכוונה

“שואל על ויאמר האספו, שמשמע שעוד לא היו שם אצלו, אם כן מהו ויאמר, למי אמר. ומשיב כמו שנאמר, ואמרת בלבבך, שאמר בלחש. כלומר, שאמר דבריו למעלה, כמ”ש להלן בביאור המלה האספו, ולא לבניו אמר […]

להמשך צפיה >>02.01.2021

פרשת ויגש – על פרשת השבוע במשכן הכוונה

כז) כי הנה המלכים: אמר ר’ יהודה סוד האמונה כאן. שהיא הנוקבא. כי כשנגלה הרצון [שהרצון הוא המלכות שמובע בתפילה], והיחוד התעטר בזו”ן כאחד. אז שני העולמות זו”ן, מתקשרים יחד, ונועדים יחד. זה זעיר אנפין […]

להמשך צפיה >>26.12.2020

פרשת מקץ – על פרשת השבוע במשכן הכוונה

פרשת מקץ במשכן הכוונה “ויהי מקץ: רבי חייא פתח ואמר, קץ שם לחשך ולכל תכלית הוא חוקר אבן אפל וצלמות. מקרא זה בארוה. קץ שם לחשך, זה הוא קץ של השמאל, שאינו כלול מימין, שהוא […]

להמשך צפיה >>19.12.2020

פרשת וישב- על פרשת השבוע במשכן הכוונה

“זה הוא הרגז והמבוכה של יוסף, שהוא קשה מכולם, כי מתוך אהבתו של יעקב אל יוסף, שה”ס הברית, נכנס יעקב למצרים. ועל כן אהב אותו כל כך, משום שלאח”כ כתוב, ואזכר את בריתי, שכל הגאולה […]

להמשך צפיה >>12.12.2020

פרשת וישלח – על פרשת השבוע במשכן הכוונה

“ויאמר, יעקב, אלהי אבי אברהם, ואלהי אבי יצחק, יהוה האומר אלי, שוב לארצך ולמולדתך ואיטיבה עמך. קטונתי מכל החסדים, ומכל האמת, אשר עשית את עבדך: כי במקלי עברתי את הירדן הזה, ועתה הייתי לשני מחנות, […]

להמשך צפיה >>07.12.2020

פרשת ויצא – על פרשת השבוע במשכן הכוונה

פרשת ויצא במשכן הכוונה “דבר אחר והנה ה’ נצב עליו: אין פירושו שנצב על הסולם, אלא נצב על יעקב, כדי שיעשו כולם מרכבה קדושה: ימין ושמאל, וביניהם יעקב, שהם חג”ת, וכנסת ישראל, שהיא הנוקבא, התקשר […]

להמשך צפיה >>28.11.2020

פרשת תולדות – על פרשת השבוע במשכן הכוונה

פרשת תולדות במשכן הכוונה “ואלה תולדות יצחק בן אברהם”. פירוש, תולדות הצדיקים מראים לנו כל הקשרים שברמ”ח איבריהם ושס”ה גידיהם, כי “כשם שאין פרצופותיהן דומין זה לזה, כל שאין דעתן שוין זה לזה”. ואינו דומה […]

להמשך צפיה >>21.11.2020

פרשת חיי שרה – על פרשת השבוע במשכן הכוונה

פרשת חיי שרה במשכן הכוונה “אר”י, מטטרון שר הפנים, שהוא נער עבד מרבו האדון המושל עליו, הוא ממונה על הנשמה, להשפיע לה בכל יום מאותו אור שנצטוה להשפיע לה. והוא עתיד לקבל חשבון בכתב מבית […]

להמשך צפיה >>14.11.2020

פרשת וירא – על פרשת השבוע במשכן הכוונה

פרשת וירא במשכן הכוונה “וירא אליו יהוה, באלני ממרא; והוא ישב פתח האהל, כחם היום. וישא עיניו, וירא, והנה שלשה אנשים, נצבים עליו; וירא, וירץ לקראתם מפתח האהל, וישתחו ארצה. ויאמר: אדני, אם נא מצאתי […]

להמשך צפיה >>08.11.2020

פרשת לך-לך – על פרשת השבוע במשכן הכוונה

פרשת לך-לך במשכן הכוונה ‘ויאמר יהוה אל אברם לך-לך מארצך, ממולדתך ומבית אביך, אל הארץ אשר אראך’ (בראשית יב’, א’) הדברים נלקחו מתוך שיעור פרשת לך-לך על פי חכמת הקבלה במשכן הכוונה, בהוראתה ולימודה של […]

להמשך צפיה >>31.10.2020

פרשת נח – על פרשת השבוע במשכן הכוונה

פרשת נח במשכן הכוונה ” “צהר תעשה לתבה, ואל אמה תכלנה מלמעלה” (בראשית ו’, טז’) ריב”ש ע”ש אמר, צהר תעשה לתבה, שתהיה התבה מצהיר, כי יש בכל אות [כלי] עולמות ונשמות ואלהות, ועולים ומתקשרים ומתייחדים […]

להמשך צפיה >>24.10.2020
Facebook