פרשת השבוע

פרשת ויגש – על פרשת השבוע במשכן הכוונה

פרשת ויגש במשכן הכוונה “ויגש אליו יהודה, ויאמר בי אדני, ידבר נא עבדך דבר באזני אדני, ואל יחר אפך בעבדך, כי כמוך, כפרעה” (בראשית מד’, יח’) הדברים נלקחו מתוך פרשת ויגש על פי חכמת הקבלה […]

להמשך צפיה >>04.01.2020

פרשת מקץ – על פרשת השבוע במשכן הכוונה

פרשת מקץ במשכן הכוונה “וירא יעקב כי יש שבר במצרים, ויאמר יעקב לבניו, למה תתראו ויאמר הנה שמעתי, כי יש שבר במצרים, רדו שמה ושברו לנו משם, ונחיה ולא נמות” (בראשית מב’, א’-ב’) הדברים נלקחו מתוך […]

להמשך צפיה >>28.12.2019

פרשת וישב – על פרשת השבוע במשכן הכוונה

פרשת וישב במשכן הכוונה כט) יש כאן להסתכל בכמה צדדים, אחד, כי אנו רואים שהשכינה אינה שורה במקום עצבות, אלא במקום שיש בו שמחה, ואם אין בו שמחה לא תשרה השכינה במקום ההוא וגו’, מאין […]

להמשך צפיה >>21.12.2019

פרשת וישלח – על פרשת השבוע במשכן הכוונה

פרשת וישלח במשכן הכוונה “וישלח יעקב מלאכים לפניו, אל עשו אחיו, ארצה שעיר, שדה אדום. ויצו אתם לאמר, כה תאמרון לאדני לעשו: כה אמר עבדך יעקב עם לבן גרתי ואחר עד עתה. ויהי לי שור […]

להמשך צפיה >>14.12.2019

פרשת ויצא – על פרשת השבוע במשכן הכוונה

פרשת ויצא במשכן הכוונה “ויצא יעקב מבאר שבע; וילך, חרנה. ויפגע במקום וילן שם, כי בא השמש, ויקח מאבני המקום, וישם מראשתיו; וישכב במקום ההוא. ויחלם, והנה סלם מצב ארצה וראשו, מגיע השמימה וגו’. וישכם […]

להמשך צפיה >>07.12.2019

פרשת תולדות – על פרשת השבוע במשכן הכוונה

פרשת תולדות במשכן הכוונה “ואלה תולדות יצחק בן אברהם: אברהם הוליד את יצחק. ויהי יצחק בן ארבעים שנה בקחתו את רבקה בת בתואל הארמי, מפדן ארם אחות לבן הארמי, לו לאשה. ויעתר יצחק ליהוה לנכח אשתו, […]

להמשך צפיה >>30.11.2019

פרשת חיי שרה – על פרשת השבוע במשכן הכוונה

“ויהיו חיי שרה, מאה שנה ועשרים שנה ושבע שנים שני, חיי שרה. ותמת שרה, בקרית ארבע הוא חברון בארץ כנען; ויבא, אברהם, לספד לשרה, ולבכתה. ויקם אברהם, מעל פני מתו; וידבר אל בני חת, לאמר. […]

להמשך צפיה >>23.11.2019

פרשת וירא – על פרשת השבוע במשכן הכוונה

פרשת וירא במשכן הכוונה “רבי חייא פתח הנצנים וגו’: ר”ח פתח כתוב הנצנים נראו בארץ עת הזמיר וגו’, הנצנים נראו בארץ, פירושו, כאשר ברא הקב”ה את העולם נתן בהארץ כל הכח הראוי לה, והכל היה בהארץ, […]

להמשך צפיה >>16.11.2019

פרשת לך-לך – על פרשת השבוע במשכן הכוונה

פרשת לך-לך במשכן הכוונה “ויאמר יהוה אל אברם, לך-לך מארצך וממולדתך ומבית אביך, אל הארץ אשר אראך. (בראשית יב’, א’) הדברים נלקחו מתוך שיעור פרשת לך-לך על פי חכמת הקבלה במשכן הכוונה, בהנחיית הרבה ספיר […]

להמשך צפיה >>12.11.2019

פרשת נח – על פרשת השבוע במשכן הכוונה

פרשת נח במשכן הכוונה “אלה תולדת נח, נח איש צדיק תמים היה בדרתיו: את האלהים התהלך נח. ויולד נח, שלשה בנים את שם, את חם ואת יפת. ותשחת הארץ, לפני האלהים; ותמלא הארץ חמס. וירא […]

להמשך צפיה >>02.11.2019

פרשת בראשית – על פרשת השבוע במשכן הכוונה

פרשת בראשית במשכן הכוונה “בראשית ברא אלהים את השמים, ואת הארץ” (בראשית א’, א’) הדברים נלקחו מתוך שיעור פרשת בראשית על פי חכמת הקבלה במשכן הכוונה, בהנחיית הרבה ספיר נוימן אייל. להצטרפות ולקבלת פרטים על סדרות […]

להמשך צפיה >>26.10.2019

פרשת וזאת הברכה – על פרשת השבוע במשכן הכוונה

פרשת וזאת הברכה במשכן הכוונה “וזאת הברכה, אשר ברך משה איש האלהים את בני ישראל לפני מותו. ויאמר, יהוה מסיני בא וזרח משעיר למו, הופיע מהר פארן, ואתה מרבבת קדש; מימינו, אשדת (אש דת) למו. […]

להמשך צפיה >>19.10.2019
Facebook