פרשת השבוע

פרשת בלק – על פרשת השבוע במשכן הכוונה

פרשת בלק במשכן הכוונה “וירא בלק בן צפור, את כל אשר עשה ישראל לאמרי. ויגר מואב מפני העם, מאד כי רב הוא; ויקץ מואב, מפני בני ישראל, ויאמר מואב אל זקני מדין, עתה ילחכו הקהל […]

להמשך צפיה >>12.07.2019

פרשת חקת – על פרשת השבוע במשכן הכוונה

פרשת חקת במשכן הכוונה “וידבר יהוה, אל משה ואל אהרן לאמר, זאת חקת התורה, אשר צוה יהוה לאמר: דבר אל בני ישראל, ויקחו אליך פרה אדמה תמימה אשר אין בה מום, אשר לא עלה עליה […]

להמשך צפיה >>05.07.2019

פרשת קֹרח – על פרשת השבוע במשכן הכוונה

פרשת קֹרח במשכן הכוונה “ויקח קֹרח, בן יצהר בן קהת בן לוי; ודתן ואבירם בני אליאב, ואון בן פלת בני ראובן. ויקמו לפני משה, ואנשים מבני ישראל חמשים ומאתים, נשיאי עדה קראי מועד, אנשי שם. ויקהלו […]

להמשך צפיה >>28.06.2019

פרשת שלח לך – על פרשת השבוע במשכן הכוונה

פרשת שלח לך במשכן הכוונה “וישלח אותם משה לתור את ארץ כנען; ויאמר אליהם, עלו זה בנגב, ועליתם, את ההר. וראיתם את הארץ מה הוא; ואת העם, הישב עליה החזק הוא הרפה, המעט הוא אם […]

להמשך צפיה >>21.06.2019

פרשת בהעלותך – על פרשת השבוע במשכן

פרשת בהעלותך במשכן הכוונה “וידבר יהוה אל משה לאמר דבר אל אהרן ואמרת אליו: בהעלותך את הנרות אל מול פני המנורה, יאירו שבעת הנרות. ויעש כן, אהרן אל מול פני המנורה, העלה נרותיה: כאשר צוה […]

להמשך צפיה >>14.06.2019

פרשת נשא – על פרשת השבוע במשכן הכוונה

“וידבר יהוה אל משה לאמר דבר אל אהרן ואל בניו לאמר, כה תברכו את בני ישראל: אמור להם. יברכך יהוה וישמרך. יאר יהוה פניו אליך ויחנך. ישא יהוה פניו אליך, וישם לך שלום. ושמו את […]

להמשך צפיה >>07.06.2019

פרשת במדבר לאור הקבלה- שיח עמוק עם עצמנו

פרשת במדבר לאור הקבלה- שיח עמוק עם עצמנו. פרשת במדבר מתחילה כשיח עמוק בתוכנו . האדם הוא כעולם קטן. הכל בעצם מתרחש בנו ולכן האחריות שלנו היא על העולם כפי שהוא מתרחש בנו . הדברים […]

להמשך צפיה >>01.06.2019

פרשת במדבר – על פרשת השבוע במשכן הכוונה

פרשת במדבר במשכן הכוונה “וידבר יהוה אל משה במדבר סיני, באהל מועד: באחד לחדש השני בשנה השנית, לצאתם מארץ מצרים, לאמר שאו את ראש כל עדת בני ישראל, למשפחתם, לבית אבותם במספר שמות, כל זכר […]

להמשך צפיה >>31.05.2019

פרשת בחוקותי לאור הקבלה- ברית החרות

פרשת בחוקותי לאור הקבלה- ברית החרות פרשת בחוקותי מסיימת את המסע שלנו בספר ויקרא , הפרשה מחזירה אותנו למעמד הר סיני, אשר חוקק בנו תחושת מועקה ואי שקט לנוכח המציאות. ללכת בחוקותי,אומר להלחם בכל רגע […]

להמשך צפיה >>24.05.2019

פרשת בחקותי – על פרשת השבוע במשכן הכוונה

פרשת בחקותי במשכן הכוונה “אם בחקותי תלכו; ואת מצותי תשמרו ועשיתם אותם. ונתתי גשמיכם בעתם; ונתנה הארץ יבולה, ועץ השדה יתן פריו והשיג לכם דיש את בציר, ובציר ישיג את זרע… וישבתם לבטח בארצכם… ונתתי […]

להמשך צפיה >>24.05.2019

פרשת בהר – על פרשת השבוע במשכן הכוונה

פרשת בהר במשכן הכוונה “וידבר יהוה אל משה, בהר סיני לאמר, דבר אל-בני ישראל, ואמרת אלהם, כי תבאו אל-הארץ, אשר אני נתן לכם ושבתה הארץ שבת ליהוה. שש שנים תזרע שדך, ושש שנים תזמר כרמך; […]

להמשך צפיה >>17.05.2019

פרשת אמור – על פרשת השבוע במשכן הכוונה

פרשת אמור במשכן הכוונה “וידבר יהוה, אל משה לאמר, דבר אל אהרן ואל בניו, וינזרו מקדשי בני ישראל, ולא יחללו, את שם קדשי אשר הם מקדשים לי, אני יהוה” (ויקרא כב’, פס’ א’) הדברים נלקחו מתוך […]

להמשך צפיה >>10.05.2019
Facebook