פרשת השבוע

פרשת עקב – על פרשת השבוע במשכן הכוונה

פרשת עקב במשכן הכוונה “והיה עקב תשמעון, את המשפטים האלה, ושמרתם ועשיתם אותם, ושמר יהוה אלהיך לך את הברית ואת החסד, אשר נשבע לאבתיך. ואהבך, וברכך והרבך; וגו’ ואכלת את כל העמים, אשר יהוה אלהיך […]

להמשך צפיה >>23.08.2019

פרשת ואתחנן – על פרשת השבוע במשכן הכוונה

פרשת ואתחנן במשכן הכוונה “ואתחנן אל יהוה, בעת ההוא, לאמר. אדני יהוה, אתה החלות להראות את עבדך, את גדלך, ואת ידך החזקה אשר מי אל בשמים ובארץ, אשר יעשה כמעשיך וכגבורתך. אעברה נא, ואראה את […]

להמשך צפיה >>16.08.2019

פרשת דברים – על פרשת השבוע במשכן הכוונה

פרשת דברים במשכן הכוונה “אלה הדברים, אשר דבר משה אל כל ישראל, בעבר, הירדן: במדבר בערבה מול סוף בין פארן ובין תפל ולבן וחצרות ודי זהב אחד עשר יום מחורב, דרך הר שעיר, עד קדש […]

להמשך צפיה >>09.08.2019

פרשת מסעי – על פרשת השבוע במשכן הכוונה

פרשת מסעי במשכן הכוונה “אלה מסעי בני ישראל, אשר יצאו מארץ מצרים לצבאתם: ביד משה ואהרן, ויכתב משה את מוצאיהם למסעיהם על פי יהוה; ואלה מסעיהם למוצאיהם. ויסעו מרעמסס בחדש הראשון, בחמשה עשר יום לחדש […]

להמשך צפיה >>03.08.2019

פרשת מטות – על פרשת השבוע במשכן הכוונה

פרשת מטות במשכן הכוונה “וידבר משה אל ראשי המטות, לבני ישראל לאמר: זה הדבר, אשר צוה יהוה איש כי ידר נדר ליהוה, או השבע שבועה לאסור אסר על נפשו לא יחל, דברו: ככל היוצא מפיו, […]

להמשך צפיה >>26.07.2019

פרשת פנחס – על פרשת השבוע במשכן הכוונה

פרשת פנחס במשכן הכוונה “וידבר יהוה אל משה לאמר, פינחס בן אלעזר בן אהרן הכהן, השיב את חמתי מעל בני ישראל, בקנאו את קנאתי, בתוכם; ולא כליתי את בני ישראל, בקנאתי. לכן אמר: הנני נותן […]

להמשך צפיה >>24.07.2019

פרשת בלק – על פרשת השבוע במשכן הכוונה

פרשת בלק במשכן הכוונה “וירא בלק בן צפור, את כל אשר עשה ישראל לאמרי. ויגר מואב מפני העם, מאד כי רב הוא; ויקץ מואב, מפני בני ישראל, ויאמר מואב אל זקני מדין, עתה ילחכו הקהל […]

להמשך צפיה >>12.07.2019

פרשת חקת – על פרשת השבוע במשכן הכוונה

פרשת חקת במשכן הכוונה “וידבר יהוה, אל משה ואל אהרן לאמר, זאת חקת התורה, אשר צוה יהוה לאמר: דבר אל בני ישראל, ויקחו אליך פרה אדמה תמימה אשר אין בה מום, אשר לא עלה עליה […]

להמשך צפיה >>05.07.2019

פרשת קֹרח – על פרשת השבוע במשכן הכוונה

פרשת קֹרח במשכן הכוונה “ויקח קֹרח, בן יצהר בן קהת בן לוי; ודתן ואבירם בני אליאב, ואון בן פלת בני ראובן. ויקמו לפני משה, ואנשים מבני ישראל חמשים ומאתים, נשיאי עדה קראי מועד, אנשי שם. ויקהלו […]

להמשך צפיה >>28.06.2019

פרשת שלח לך – על פרשת השבוע במשכן הכוונה

פרשת שלח לך במשכן הכוונה “וישלח אותם משה לתור את ארץ כנען; ויאמר אליהם, עלו זה בנגב, ועליתם, את ההר. וראיתם את הארץ מה הוא; ואת העם, הישב עליה החזק הוא הרפה, המעט הוא אם […]

להמשך צפיה >>21.06.2019

פרשת בהעלותך – על פרשת השבוע במשכן

פרשת בהעלותך במשכן הכוונה “וידבר יהוה אל משה לאמר דבר אל אהרן ואמרת אליו: בהעלותך את הנרות אל מול פני המנורה, יאירו שבעת הנרות. ויעש כן, אהרן אל מול פני המנורה, העלה נרותיה: כאשר צוה […]

להמשך צפיה >>14.06.2019

פרשת נשא – על פרשת השבוע במשכן הכוונה

“וידבר יהוה אל משה לאמר דבר אל אהרן ואל בניו לאמר, כה תברכו את בני ישראל: אמור להם. יברכך יהוה וישמרך. יאר יהוה פניו אליך ויחנך. ישא יהוה פניו אליך, וישם לך שלום. ושמו את […]

להמשך צפיה >>07.06.2019
Facebook