פרשת השבוע

פרשת תרומה לאור הקבלה-בנית המשכן והחיבור לשכינה

פרשת תרומה לאור הקבלה-בנית המשכן והחיבור לשכינה על משמעות בנית המשכן הפנימי דרך הדגם של חבורת הזוהר , ועל המשמעות שח החיבור לשכינה. מפגשי לימוד הקבלה מוקדשים ללימוד מעמיק, אותו מובילה המורה בקריאה בכתובים כמו […]

להמשך צפיה >>07.02.2019

פרשת משפטים – על פרשת השבוע במשכן הכוונה

פרשת משפטים במשכן הכוונה “ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. כי תקנה עבד עברי, שש שנים יעבוד ובשביעית ייצא לחפשי, חינם.” (שמות כא’, א’-ב’) הדברים נלקחו מתוך שיעור פרשת משפטים על פי חכמת הקבלה במשכן הכוונה, בהנחיית […]

להמשך צפיה >>01.02.2019

פרשת יתרו – על פרשת השבוע במשכן הכוונה

פרשת יתרו במשכן הכוונה “ויסעו מרפידים ויבאו מדבר סיני, ויחנו במדבר; ויחן שם ישראל, נגד ההר. ומשה עלה אל האלהים; ויקרא אליו יהוה מן ההר לאמר, כה תאמר לבית יעקב ותגיד לבני ישראל, אתם ראיתם […]

להמשך צפיה >>25.01.2019

פרשת בשלח לאור הקבלה-חציית ים סוף

פרשת בשלח לאור הקבלה-חציית ים סוף חצית ים סוף- חציית המדרגה לשיתוף ממשי עם העליון, שזה הרגע שבו הם  נעשים לעם. וכך כל האנושות בתודעה שלה עושה את החצייה הזו. משכן הכוונה נוסד מרוחו של […]

להמשך צפיה >>21.01.2019

פרשת בשלח – על פרשת השבוע במשכן הכוונה

פרשת בשלח במשכן הכוונה “ויהי בשלח פרעה את העם, ולא נָחָם אלהים דרך ארץ פלשתים, כי קרוב הוא: כי אמר אלהים, פן ינחם העם בראתם מלחמה ושבו מצרימה. ויסב אלהים את העם דרך המדבר, ים-סוף; וחמשים […]

להמשך צפיה >>19.01.2019

פרשת בא – על פרשת השבוע במשכן הכוונה

פרשת בא במשכן הכוונה “ויאמר יהוה אל משה, בא אל פרעה, כי אני הכבדתי את לבו ואת לב עבדיו, למען שיתי אותותי אלה בקרבו, ולמען תספר באזני בנך ובן בנך את אשר התעללתי במצרים, ואת […]

להמשך צפיה >>11.01.2019

פרשת וארא – על פרשת השבוע במשכן הכוונה

פרשת וארא במשכן הכוונה “וידבר אלהים אל משה; ויאמר אליו, אני יהוה. וארא, אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב באל שדי; ושמי יהוה, לא נודעתי להם. וגם הקמתי את בריתי איתם, לתת להם את ארץ […]

להמשך צפיה >>04.01.2019

פרשת שמות – על פרשת השבוע במשכן הכוונה

פרשת שמות במשכן הכוונה “ואלה שמות בני ישראל, הבאים, מצרימה: את יעקב, איש וביתו באו… ויהי, כל-נפש יצאי ירך יעקב שבעים נפש; ויוסף היה במצרים. וימת יוסף וכל אחיו, וכל הדור ההוא. ובני ישראל, פרו […]

להמשך צפיה >>27.12.2018

ספר שמות כמקום של גילוי לאור הקבלה

ספר שמות כמקום של גילוי לאור הקבלה. חז”ל קראו לספר שמות הספר השני שהוא המהלך השני של ספר בראשית . ספר שמות הוא מהלך של גילוי . מה זה אומר ? על כך בסרטון הבא […]

להמשך צפיה >>27.12.2018

פרשת ויחי – על פרשת השבוע במשכן הכוונה

פרשת ויחי במשכן הכוונה “ויחי יעקב בארץ מצרים, שבע עשרה שנה; ויהי ימי יעקב, שני חייו שבע שנים, וארבעים ומאת שנה, ויקרבו ימי ישראל, למות, ויקרא לבנו ליוסף ויאמר לו אם נא מצאתי חן בעיניך, […]

להמשך צפיה >>21.12.2018

פרשת ויגש – על פרשת השבוע במשכן הכוונה

פרשת ויגש במשכן הכוונה “ויגש אליו יהודה, ויאמר בי אדני, ידבר נא עבדך דבר באזני אדני, ואל יחר אפך בעבדך, כי כמוך, כפרעה. אדני שאל את עבדיו לאמר: היש לכם אב, או אח. ונאמר, אל […]

להמשך צפיה >>14.12.2018

פרשת מקץ – על פרשת השבוע במשכן הכוונה

פרשת מקץ במשכן הכוונה “וירא יעקב כי יש שבר במצרים, ויאמר יעקב לבניו, למה תתראו ויאמר הנה שמעתי, כי יש שבר במצרים, רדו שמה ושברו לנו משם, ונחיה ולא נמות… ואת בנימין אחי יוסף, לא שלח […]

להמשך צפיה >>07.12.2018
Facebook