קבלה בחברותא

קבלה בחברותא

"וימצאהו איש, והנה תעה בשדה. וישאלהו האיש לאמור, מה תבקש. ויאמר, את אחי אנכי מבקש, הגידה נא לי איפה הם רועים" ('וישב', מתוך מאמר אהבת חברים, תשמ"ד הרב ברוך אשלג).

להמשך צפיה >>31.05.2016
FacebookGoogle+