על בית המדרש

על בית המדרש

"משכן הכוונה" הוא בית ללימוד חכמת הקבלה בהובלת הרבה ספיר נוימן איל.
בית המדרש נוסד ברוחו של "בעל הסולם " (הרב יהודה לייב הלוי אשלג) לפני כ 20 שנה .בבית המדרש נלמדת שפת הקבלה להבנת הזהר כאמצעי ומטרה להרחבת תפיסת המציאות האמתית הנדרשת מכל אדם.

חברי הקבוצה מקדישים את לימודם וכוונותיהם בלימוד, לתחייתה של רוח חכמת הקבלה ולבניית מקום תפילה לתיקון הכלל .
הלימוד בבית המדרש מבוסס על כתביהם של בעל הסולם, כתבי האר"י, ספרי הזהר ועוד.

מטרת משכן הכוונה היא להביא כקבוצה מאוחדת לשינוי מהותי של המציאות,
ממצב של פרוד למצב של ערבות הדדית לתיקון הכלל כולו.
ייחודו של בית המדרש הוא בכך שלא נעשית בו הבדלה בין המבקשים, דתיים וחילונים, נשים וגברים, כולם יחד עוסקים בלימוד חכמה עתיקה חדשה זאת.

הלימוד ב”משכן הכוונה” מאפשר לחילונים להגדיר מחדש את שורשי הזהות הישראלית שלהם בתוך ההקשר היהודי המתאים לדורנו, ומאפשרת לדתיים להתחבר מחדש לחיוניות הרוחנית של ישראל. ולאלו שאינם יהודים, להתחבר אל מקור האור של נשמתם.

הרבה ספיר נוימן איל מובילה את דרכם של נשים וגברים בעבודת התיקון, וסוללת את הדרך לקול הנשי החסר כל כך בדור אחרון מתוך הכרה בנחיצות ובהכרחיות של עבודת נשים בתיקון.

מדברי הרבה – "בעולם שבו מערכות אקולוגיות וחברתיות מתפרקות, נוצר ריק, שרבים מאתנו חשים בו חוסר משמעות ונפרדות. הרע – הרצון לקבל לעצמו – האגו, מוביל את האנושות לפירוד, מלחמות, שסעים במרקם המשפחתי והחברתי, ובעיקר לבידוד כל פרט מהרגשת ייעודו.
לימוד הקבלה הוא לימוד השפה האוניברסלית העכשווית לתיקון טבע האדם והבנת המטרה המשותפת לכל השונות: המגדרית, הדתית, החשיבתית והרגשית, בנקודה זו בזמן – דור אחרון. דור אחרון לגלות מדעת וראשון לגילוי אמצעי הגאולה. "

פעילות
"משכן הכוונה" מקיים מפגשי לימוד ברוב ימות השבוע, המשלבים למידה פרונטלית ולמידה במעגלי חברותא. 3 פעמים בשנה הקהילה יוצאת להעמקת הלימוד בהתכנסויות .

קהילת "משכן הכוונה" כוללת תלמידים מהארץ ומרחבי העולם .
"משכן הכוונה" מעביר את שיעוריו בכיתות ובנוסף משדר את שיעוריו דרך האינטרנט לתלמידים מרחוק בארץ וברחבי העולם.

בוא וראה

״משכן הכוונה״ הוא קריאה לשותפות במימוש חזון תיקון עולם דרך כל אחד מאתנו דרך כל מי שחש את נקודת לבו קוראת אותו ללימוד ושירות.

" כשכל יחיד יבין שטובתו וטובת הציבור אחד הוא יבוא העולם על תיקונו המלא "
בעל הסולם, מאמר "השלום בעולם"

אנו מזמינים אתכם להצטרף ללימוד ולהיות שותפים בהשפעה לתיקון הכלל .
למידע אודות מועדי הלימוד ראה 'מרכז למידה'

Facebook