פרשת השבוע

פרשת במדבר לאור הקבלה- שיח עמוק עם עצמנו

פרשת במדבר לאור הקבלה- שיח עמוק עם עצמנו. פרשת במדבר מתחילה כשיח עמוק בתוכנו . האדם הוא כעולם קטן. הכל בעצם מתרחש בנו ולכן האחריות שלנו היא על העולם כפי שהוא מתרחש בנו . הדברים […]

להמשך צפיה >>01.06.2019

פרשת במדבר – על פרשת השבוע במשכן הכוונה

פרשת במדבר במשכן הכוונה “וידבר יהוה אל משה במדבר סיני, באהל מועד: באחד לחדש השני בשנה השנית, לצאתם מארץ מצרים, לאמר שאו את ראש כל עדת בני ישראל, למשפחתם, לבית אבותם במספר שמות, כל זכר […]

להמשך צפיה >>31.05.2019

פרשת בחוקותי לאור הקבלה- ברית החרות

פרשת בחוקותי לאור הקבלה- ברית החרות פרשת בחוקותי מסיימת את המסע שלנו בספר ויקרא , הפרשה מחזירה אותנו למעמד הר סיני, אשר חוקק בנו תחושת מועקה ואי שקט לנוכח המציאות. ללכת בחוקותי,אומר להלחם בכל רגע […]

להמשך צפיה >>24.05.2019

פרשת בחקותי – על פרשת השבוע במשכן הכוונה

פרשת בחקותי במשכן הכוונה “אם בחקותי תלכו; ואת מצותי תשמרו ועשיתם אותם. ונתתי גשמיכם בעתם; ונתנה הארץ יבולה, ועץ השדה יתן פריו והשיג לכם דיש את בציר, ובציר ישיג את זרע… וישבתם לבטח בארצכם… ונתתי […]

להמשך צפיה >>24.05.2019

פרשת בהר – על פרשת השבוע במשכן הכוונה

פרשת בהר במשכן הכוונה “וידבר יהוה אל משה, בהר סיני לאמר, דבר אל-בני ישראל, ואמרת אלהם, כי תבאו אל-הארץ, אשר אני נתן לכם ושבתה הארץ שבת ליהוה. שש שנים תזרע שדך, ושש שנים תזמר כרמך; […]

להמשך צפיה >>17.05.2019

פרשת אמור – על פרשת השבוע במשכן הכוונה

פרשת אמור במשכן הכוונה “וידבר יהוה, אל משה לאמר, דבר אל אהרן ואל בניו, וינזרו מקדשי בני ישראל, ולא יחללו, את שם קדשי אשר הם מקדשים לי, אני יהוה” (ויקרא כב’, פס’ א’) הדברים נלקחו מתוך […]

להמשך צפיה >>10.05.2019

פרשת אחרי מות-קדושים – על פרשת השבוע

פרשת אחרי מות-קדושים במשכן הכוונה “וידבר יהוה אל משה אחרי מות שני בני אהרן בקרבתם לפני יהוה, וימתו. ויאמר יהוה אל משה, דבר אל אהרן אחיך, ואל יבוא בכל עת אל הקודש” (ויקרא טז’, א’-ב’) […]

להמשך צפיה >>04.05.2019

פרשת תזריע – על פרשת השבוע במשכן הכוונה

פרשת תזריע במשכן הכוונה “וידבר ה’ אל משה וגו׳ וידבר ה׳ אל משה לאמר אשה כי תזריע וילדה זכר וגו’. ר׳ אלעזר פתח, על משכבי בלילות בקשתי את שאהבה נפשי וגו׳. שואל, אומר, על משכבי, […]

להמשך צפיה >>06.04.2019

פרשת שמיני (קבלה) -חטאם של נדב ואביהוא

פרשת שמיני לאור הקבלה. מהו חטאם של נדב ואביהוא ? התפיסה שאנו מבינים בפרשת שמיני היא לא שאנו מתבטלים מול העליון אלא שכל עליה היא להפוך את האדם לתשתית כך שהעליון ירד. ענינה של הקבלה […]

להמשך צפיה >>31.03.2019

פרשת שמיני – על פרשת השבוע במשכן הכוונה

פרשת שמיני במשכן הכוונה “ויהי ביום השמיני, קרא משה, לאהרן ולבניו ולזקני ישראל, ויאמר אל אהרן קח לך עגל בן בקר לחטאת ואיל לעולה תמימים והקרב לפני יהוה” (ויקרא ט’, א’-ב’) הדברים נלקחו מתוך שיעור […]

להמשך צפיה >>29.03.2019

פרשת צו – על פרשת השבוע במשכן הכוונה

פרשת צו במשכן הכוונה “וידבר יהוה, אל משה לאמר, צו את אהרן ואת בניו לאמר, זאת תורת העלה: הוא העלה על מוקדה על המזבח כל הלילה, עד הבקר, ואש המזבח, תוקד בו” (ויקרא ו’, א’-ב’) […]

להמשך צפיה >>22.03.2019

ספר ויקרא לאור הקבלה-האם אנו נענים לקריאה?

ספר ויקרא לאור הקבלה-האם אנו נענים לקריאת הבורא? מהי משמעותו של ספר ויקרא לאור הקבלה? ספר ויקרא מבטא איך נענית ההכרה האנושית לעולם שברא הבורא. מוזמנים ללימוד זוהר בימי ד באבן יהודה ובאינטרנט . הדברים […]

להמשך צפיה >>15.03.2019
Facebook