פרשת השבוע

פרשת אחרי מות-קדושים – על פרשת השבוע

פרשת אחרי מות-קדושים במשכן הכוונה “וידבר יהוה אל משה אחרי מות שני בני אהרן בקרבתם לפני יהוה, וימתו. ויאמר יהוה אל משה, דבר אל אהרן אחיך, ואל יבוא בכל עת אל הקודש” (ויקרא טז’, א’-ב’) […]

להמשך צפיה >>04.05.2019

פרשת תזריע – על פרשת השבוע במשכן הכוונה

פרשת תזריע במשכן הכוונה “וידבר ה’ אל משה וגו׳ וידבר ה׳ אל משה לאמר אשה כי תזריע וילדה זכר וגו’. ר׳ אלעזר פתח, על משכבי בלילות בקשתי את שאהבה נפשי וגו׳. שואל, אומר, על משכבי, […]

להמשך צפיה >>06.04.2019

פרשת שמיני (קבלה) -חטאם של נדב ואביהוא

פרשת שמיני לאור הקבלה. מהו חטאם של נדב ואביהוא ? התפיסה שאנו מבינים בפרשת שמיני היא לא שאנו מתבטלים מול העליון אלא שכל עליה היא להפוך את האדם לתשתית כך שהעליון ירד. ענינה של הקבלה […]

להמשך צפיה >>31.03.2019

פרשת שמיני – על פרשת השבוע במשכן הכוונה

פרשת שמיני במשכן הכוונה “ויהי ביום השמיני, קרא משה, לאהרן ולבניו ולזקני ישראל, ויאמר אל אהרן קח לך עגל בן בקר לחטאת ואיל לעולה תמימים והקרב לפני יהוה” (ויקרא ט’, א’-ב’) הדברים נלקחו מתוך שיעור […]

להמשך צפיה >>29.03.2019

פרשת צו – על פרשת השבוע במשכן הכוונה

פרשת צו במשכן הכוונה “וידבר יהוה, אל משה לאמר, צו את אהרן ואת בניו לאמר, זאת תורת העלה: הוא העלה על מוקדה על המזבח כל הלילה, עד הבקר, ואש המזבח, תוקד בו” (ויקרא ו’, א’-ב’) […]

להמשך צפיה >>22.03.2019

ספר ויקרא לאור הקבלה-האם אנו נענים לקריאה?

ספר ויקרא לאור הקבלה-האם אנו נענים לקריאת הבורא? מהי משמעותו של ספר ויקרא לאור הקבלה? ספר ויקרא מבטא איך נענית ההכרה האנושית לעולם שברא הבורא. מוזמנים ללימוד זוהר בימי ד באבן יהודה ובאינטרנט . הדברים […]

להמשך צפיה >>15.03.2019

פרשת ויקרא – על פרשת השבוע במשכן הכוונה

פרשת ויקרא במשכן הכוונה “ויקרא אל משה; וידבר יהוה אליו, מאהל מועד לאמר דבר אל בני ישראל ואמרת אלהם, אדם כי יקריב מכם קרבן, ליהוה מן הבהמה, מן הבקר ומן הצאן, תקריבו את קרבנכם” (ויקרא […]

להמשך צפיה >>15.03.2019

פרשת ויקהל – על פרשת השבוע במשכן הכוונה

פרשת ויקהל במשכן הכוונה “ויקהל משה את-כל עדת בני ישראל ויאמר אלהם: אלה הדברים אשר צוה יהוה לעשות אותם: ששת ימים תעשה מלאכה, וביום השביעי יהיה לכם קדש שבת שבתון ליהוה; כל העושה בו מלאכה, […]

להמשך צפיה >>01.03.2019

פרשת כי תשא – על פרשת השבוע במשכן הכוונה

פרשת כי תשא במשכן הכוונה “וידבר יהוה, אל משה: לך רד כי שחת עמך, אשר העלית מארץ מצרים, סרו מהר, מן הדרך אשר צויתם עשו להם, עגל מסכה; וישתחוו לו, ויזבחו לו, ויאמרו, אלה אלהיך […]

להמשך צפיה >>22.02.2019

פרשת כי תשא לאור הקבלה-משמעות חטא העגל

פרשת כי תשא לאור הקבלה- משמעות חטא העגל. מהי המשמעות הרוחנית של חטא העגל ? היכן זה בתוכנו היום? על כך בסרטון הבא- הדברים בנושא פרשת כי תשא נלקחו מתוך שיעור בחוכמת הקבלה במשכן הכוונה, […]

להמשך צפיה >>21.02.2019

פרשת תצוה – על פרשת השבוע במשכן הכוונה

פרשת תצוה במשכן הכוונה “ואתה תצוה את בני ישראל, ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור: להעלות נר תמיד באוהל מועד מחוץ לפרכת אשר על העדת, יערוך אותו אהרון ובניו מערב עד בקר לפני יהוה: […]

להמשך צפיה >>15.02.2019

פרשת תרומה – על פרשת השבוע במשכן הכוונה

פרשת תרומה במשכן הכוונה “וידבר יהוה אל משה לאמר דבר אל בני ישראל, ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו לבו, תקחו את תרומתי וזאת התרומה, אשר תקחו מאיתם” (שמות כה’, א’-ג’) הדברים נלקחו […]

להמשך צפיה >>08.02.2019
Facebook