פרשת השבוע

פרשת וזאת הברכה – על פרשת השבוע במשכן הכוונה

פרשת וזאת הברכה במשכן הכוונה “וזאת הברכה, אשר ברך משה איש האלהים את בני ישראל: לפני, מותו. ויאמר, יהוה מסיני בא וזרח משעיר למו הופיע מהר פארן, ואתה מרבבת קדש; מימינו, אשדת (אש דת) למו […]

להמשך צפיה >>25.09.2021

פרשת האזינו – על פרשת השבוע במשכן הכוונה

פרשת האזינו במשכן הכוונה “למדנו, בשעה ההיא שאמר משה האזינו השמים ואדברה, נזדעזעו העולמות. יצא קול ואמר, משה משה, למה אתה מרעיש כל העולם. אתה, בן אדם, ובשבילך ירעש העולם. פתח ואמר, כי שם ה’ […]

להמשך צפיה >>18.09.2021

פרשת וילך – על פרשת השבוע במשכן הכוונה

פרשת וילך במשכן הכוונה “וילך משה; וידבר את הדברים האלה אל כל ישראל, ויאמר אלהם, בן מאה ועשרים שנה אנכי היום, לא אוכל עוד לצאת ולבוא; ויהוה אמר אלי, לא תעבור את הירדן הזה” (דברים […]

להמשך צפיה >>11.09.2021

פרשת נצבים – על פרשת השבוע במשכן הכוונה

פרשת נצבים במשכן הכוונה “העדתי בכם היום, את השמים ואת הארץ החיים והמות, נתתי לפניך הברכה והקללה; ובחרת בחיים למען תחיה, אתה וזרעך” (דברים ל’, יט’) הדברים נלקחו מתוך שיעור פרשת נצבים על פי חכמת […]

להמשך צפיה >>04.09.2021

פרשת עקב – על פרשת השבוע במשכן הכוונה

פרשת עקב במשכן הכוונה “והיה עקב תשמעון וגו’: ואכלת ושבעת וברכת את ה’ אלקיך וגו’. מצוה זו היא לברך את הקב”ה על כל מה שאכל ושתה ונהנה בעולם הזה, ואם אינו מברך נקרא גזלן להקב”ה. […]

להמשך צפיה >>31.07.2021

פרשת ואתחנן – על פרשת השבוע במשכן הכוונה

פרשת ואתחנן במשכן הכוונה “ובשעה שהתחתונים ישובו בתשובה ויעלו מ”ן לקו אמצעי שיחזור וייחד קו ימין עם קו השמאל, אז תהיה הגאולה, דהיינו שהשכינה תצא מן הגלות, ותחזור להזדווג עם ז”א. אבל אז יתעלמו ג”ר […]

להמשך צפיה >>24.07.2021

פרשות מטות-מסעי – על פרשות השבוע במשכן הכוונה

פרשות מטות-מסעי במשכן הכוונה “ומה אשוחח אתכם ילידי הארץ! כסבורים אתם שאני בחוץ לארץ ח”ו ואתם בארץ ישראל! ואעידה לי התורה הקדושה במה שמשה עומד ומצוה אלינו בפרשה ל”ד “צו את בני ישראל וכו’ כי […]

להמשך צפיה >>10.07.2021

פרשת פינחס – על פרשת השבוע במשכן הכוונה

פרשת פינחס במשכן הכוונה ג) ר’ שמעון אמר, מקרא הזה יש בו סוד החכמה. היושבת בגנים, זו היא כנסת ישראל. דהיינו המלכות, שהיא בגלות עם ישראל, והולכת עמהם בצרתם. חברים מקשיבים לקולך. הם מחנות מלאכים […]

להמשך צפיה >>03.07.2021

פרשת בלק – על פרשת השבוע במשכן הכוונה

פרשת בלק במשכן הכוונה שנו) ומשום זה נתפשטו המדרגות ונתלבשו האורות ואלו הלבושים שהתחתון מלביש העליון נקראים כנפים עליונות, עד שמגיעים לבקר הזה של יוסף, והוא לוקח כל האורות העליונים, כי היסוד הוא כולל של […]

להמשך צפיה >>26.06.2021

פרשת חקת – על פרשת השבוע במשכן הכוונה

פרשת חקת במשכן הכוונה “כתוב הוא הבאר אשר אמר ה׳ למשה אסוף את העם. הוא משום שבאר הזו לא נעדר מהם. ואם תאמר, איך היו יכולים כולם לשאוב ממנו וגו’ והנביע שבבאר מתמלא ויוצא לכל […]

להמשך צפיה >>19.06.2021

פרשת קֹרח – על פרשת השבוע במשכן הכוונה

פרשת קֹרח במשכן הכוונה “וע”כ צריכים הלוים להטהר ואז נכלל הכל בימין, והעולם אינו נפגם, ומשום זה כתוב, ועבד הלוי הוא, הוא השלים את צד השמאל, הוא השלים פגם העולם. ואפילו אותו צד צפון שהיה […]

להמשך צפיה >>12.06.2021

פרשת שלח-לך – על פרשת השבוע במשכן הכוונה

פרשת שלח-לך במשכן הכוונה “אמר ר’ שמעון מפרשה זו למדתי סוד החכמה, ונשמע ממנה סודות עליונים ויקרים. בוא וראה, הקב״ה משבח בתורה ואמר, לכו בדרכי, ועסקו בעבודתי, ואני אביא אתכם לעולמות טובים לעולמות עליונים. אנשים […]

להמשך צפיה >>05.06.2021
Facebook