פרשת השבוע

פרשת ויגש – על פרשת השבוע במשכן הכוונה

"ויגש אליו יהודה, ויאמר בי אדני, ידבר נא עבדך דבר באזני אדני, ואל יחר אפך בעבדך, כי כמוך, כפרעה. אדני שאל את עבדיו לאמר: היש לכם אב, או אח. ונאמר, אל אדני, יש לנו אב זקן, וילד זקנים קטן, ואחיו מת, ויוותר הוא לבדו לאמו ואביו אהבו. ותאמר אל עבדיך, הורדהו, אלי, ואשימה עיני עליו. ונאמר אל אדני, לא יוכל הנער לעזוב את אביו, ועזב את אביו, ומת" (בראשית מד', יח'-כב')

להמשך צפיה >>14.12.2018

פרשת מקץ – על פרשת השבוע במשכן הכוונה

"וירא יעקב כי יש שבר במצרים, ויאמר יעקב לבניו, למה תתראו ויאמר הנה שמעתי, כי יש שבר במצרים, רדו שמה ושברו לנו משם, ונחיה ולא נמות... ואת בנימין אחי יוסף, לא שלח יעקב את אחיו, כי אמר, פן יקראנו אסון... ויוסף הוא השליט על הארץ הוא המשביר, לכל עם הארץ; ויבואו אחי יוסף, וישתחוו לו אפים ארצה. וירא יוסף את אחיו, ויכרם; ויתנכר אליהם וידבר אתם קשות, ויאמר אליהם מאין באתם, ויאמרו, מארץ כנען לשבר אכל. ויכר יוסף את אחיו, והם לא הכרהו." (בראשית מב', א'-ח')

להמשך צפיה >>07.12.2018

פרשת וישב – על פרשת השבוע במשכן הכוונה

"וישב יעקב בארץ מגורי אביו בארץ כנען. אלה תולדות יעקב, יוסף בן שבע עשרה שנה היה רועה את אחיו בצאן, והוא נער את בני בלהה ואת בני זלפה, נשי אביו; ויבא יוסף את דבתם רעה אל אביהם. וישראל אהב את יוסף מכל בניו כי בן זקנים הוא לו; ועשה לו כותנת פסים. ויראו אחיו, כי אותו אהב אביהם מכל אחיו וישנאו אותו; ולא יכלו דברו לשלום. ויחלם יוסף חלום, ויגד לאחיו; ויוספו עוד שנא אותו" (בראשית לז', א'-ה')

להמשך צפיה >>30.11.2018

פרשת וישלח-מאבקו של יעקב גם בתוכנו

פרשת וישלח לאור הקבלה המאבק של יעקב גם בתוכנו המאבק של יעקב בלילה קורה כל הזמן גם בתוכנו יעקב נאבק על זהותו העצמית עם הרצון לקבל שבו . על כך בסרטון הבא -

להמשך צפיה >>28.11.2018
FacebookGoogle+