פרשת השבוע

פרשת יתרו – על פרשת השבוע במשכן הכוונה

פרשת יתרו במשכן הכוונה "פתח ר' יהודה ואמר, כי הוא חייך ואורך ימיך. מי שזכה בתורה ולא נפרד ממנה, זוכה לשני חיים, אחד בעולם הזה, ואחד בעולם הבא, שכתוב, חייך לשון רבים, שהם שנים. וכל […]

להמשך צפיה >>22.01.2022

פרשת בשלח – על פרשת השבוע במשכן הכוונה

פרשת בשלח במשכן הכוונה "כדי לבקוע הים להציל את ישראל ולהטביע המצרים, היו צריכים לגלות אור החכמה בסוד ע"ב שמות, שה"ס ג' קוין המרומזים בג' פסוקים ויסע ויבא ויט, וז"ש מה תצעק אלי, אלי, הוא […]

להמשך צפיה >>15.01.2022

פרשת בא – על פרשת השבוע במשכן הכוונה

פרשת בא במשכן הכוונה "וזה שנתן הקב"ה למשה בדיבור "בא אל פרעה". כלומר, תייחד האמת שכל הביאה למלך מצרים אינו אלא לסוד 'פרעה', להתגלות השכינה הקדושה. וזהו שכתוב, "כי אני הכבדתי את לבו וכו' למען […]

להמשך צפיה >>08.01.2022

פרשת וארא – על פרשת השבוע במשכן הכוונה

פרשת וארא במשכן הכוונה "ולסוף ארבעים שנה, שכבר השתדלו בכל המצות שבתורה שלמד אותם משה וגו', אז למד אותם בדרך פרט, ז"ש, וידעת היום והשבות אל לבבך, היום, בדיוק, מה שלא היה להם רשות לדעת […]

להמשך צפיה >>01.01.2022

פרשת שמות – על פרשת השבוע במשכן הכוונה

פרשת שמות במשכן הכוונה "… ומתוך ששובבי"ם ת"ת הם סידור שלם מתחילת השביה והשיעבוד דקליפת פרעה ומצרים, עד תכלית החופש, שהוא לוחות שניות, על כן מסוגלים המה להאיר עם כל מערכות הקדושה והאורות, שכבר הראו […]

להמשך צפיה >>25.12.2021

פרשת ויחי – על פרשת השבוע במשכן הכוונה

פרשת ויחי במשכן הכוונה "משום שגפן הזה, שהוא הנוקבא, שולט על כל אלו כתרים התחתונים, ששולטים על ידם כל העמים עכו"ם, והוא נצח למעלה. ישראל, שהם נקראים שורקה, ישמידו וינצחו צבאות אחרים למטה. ועל כולם […]

להמשך צפיה >>18.12.2021

פרשת ויגש – על פרשת השבוע במשכן הכוונה

פרשת ויגש במשכן הכוונה "כי הנה המלכים: אמר ר' יהודה סוד האמונה כאן. שהיא הנוקבא. כי כשנגלה הרצון, והיחוד התעטר בזו"ן כאחד. אז שני העולמות זו"ן, מתקשרים יחד, ונועדים יחד. זה זעיר אנפין לפתוח האוצר […]

להמשך צפיה >>12.12.2021

פרשת מקץ וחנוכה – על פרשת השבוע במשכן הכוונה

פרשת מקץ וחנוכה במשכן הכוונה "כאן הוא סוד ארבע מלכויות, המסבכות הכל. רוח סערה, זהו מלכות בבל. ענן גדול, זהו מלכות מדי. ואש מתלקחת, זו היא מלכות אדום. ונגה לו סביב, זה הוא מלכות יוון, […]

להמשך צפיה >>04.12.2021

פרשת וישב – על פרשת השבוע במשכן הכוונה

פרשת וישב במשכן הכוונה "ויאמר לו, לך נא ראה את שלום אחיך ואת שלום הצאן, והשבני דבר; וישלחהו מעמק חברון, ויבא שכמה. וימצאהו איש והנה תועה בשדה; וישאלהו האיש לאמר, מה תבקש. ויאמר, את אחי […]

להמשך צפיה >>27.11.2021

פרשת וישלח – על פרשת השבוע במשכן הכוונה

פרשת וישלח במשכן הכוונה "והוא, יעקב, כאשר עלתה שחרות הבוקר, אז נתגבר ונאחז בו כי נחלש כחו של המלאך, כי אין לו שליטה אלא בלילה, ויעקב שולט ביום. ועל כן נאמר, ויאמר שלחני כי עלה […]

להמשך צפיה >>20.11.2021

פרשת ויצא – על פרשת השבוע במשכן הכוונה

פרשת ויצא במשכן הכוונה "אבל באותו רגע, שהגיע זמנו לזווג רחל, להוציא שבעים נפש, מיד הרגיש בעצמו בחינת תשוש כח, וזה שדבר והתפלל כל זה. וזה שלא גלל יעקב האבן מעל פי הבאר, טרם גילוי […]

להמשך צפיה >>13.11.2021

פרשת תולדות – על פרשת השבוע במשכן הכוונה

פרשת תולדות במשכן הכוונה "בוא וראה, בשעה שאמר יצחק לעשו וצא השדה וצודה לי צידה בה', כי היה צריך לומר ציד בלא ה', ובארוה. ויצא עשו לצוד ציד כדי שיתברך מיצחק, שאמר לו ואברככה לפני […]

להמשך צפיה >>06.11.2021
Facebook