פרשת השבוע

פרשת כי תשא – על פרשת השבוע במשכן הכוונה

"וידבר יהוה, אל משה: לך רד כי שחת עמך, אשר העלית מארץ מצרים, סרו מהר, מן הדרך אשר צויתם עשו להם, עגל מסכה; וישתחוו לו, ויזבחו לו, ויאמרו, אלה אלהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים, ויאמר יהוה, אל משה: ראיתי את העם הזה, והנה עם קשה עורף הוא, ועתה הניחה לי, ויחר אפי בהם ואכלם; ואעשה אותך, לגוי גדול. ויחל משה, את פני יהוה אלהיו; ויאמר, למה יהוה יחרה אפך בעמך, אשר הוצאת מארץ מצרים, בכח גדול וביד חזקה. למה יאמרו מצרים לאמר, ברעה הוציאם להרג אתם בהרים, ולכלתם מעל פני האדמה; שוב מחרון אפך, והנחם על הרעה לעמך" (שמות לב', ז'-יב')

להמשך צפיה >>22.02.2019

פרשת תצוה – על פרשת השבוע במשכן הכוונה

"ואתה תצוה את בני ישראל, ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור: להעלות נר תמיד באוהל מועד מחוץ לפרכת אשר על העדת, יערוך אותו אהרון ובניו מערב עד בקר לפני יהוה: חקת עולם לדרתם, מאת בני ישראל. ואתה הקרב אליך את אהרן אחיך ואת בניו איתו, מתוך בני ישראל לכהנו לי" (שמות כז', כ' - כח', א')

להמשך צפיה >>15.02.2019

פרשת תרומה – על פרשת השבוע במשכן הכוונה

"וידבר יהוה, אל משה לאמר דבר אל בני ישראל, ויקחו לי תרומה, מאת כל איש אשר ידבנו לבו, תקחו את תרומתי. וזאת, התרומה, אשר תקחו, מאתם: זהב וכסף, ונחשת ותכלת וארגמן ותולעת שני, ושש ועזים... ועשו לי, מקדש ושכנתי, בתוכם. ככל אשר אני מראה אותך, את תבנית המשכן, ואת תבנית כל כליו, וכן תעשו" (שמות כה', א'-ט')

להמשך צפיה >>08.02.2019

פרשת משפטים – על פרשת השבוע במשכן הכוונה

"ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. כי תקנה עבד עברי, שש שנים יעבוד ובשביעית ייצא לחפשי, חינם." (שמות כא', א'-ב')

להמשך צפיה >>01.02.2019
FacebookGoogle+