פרשת השבוע

פרשת קֹרח – על פרשת השבוע במשכן הכוונה

פרשת קֹרח במשכן הכוונה "ויאמר יהוה אל משה, השב את מטה אהרן לפני העדות, למשמרת לאות, לבני מרי. ותכל תלונתם מעלי, ולא ימותו. ויעש משה כאשר צוה יהוה אותו, כן עשה. ויאמרו בני ישראל אל […]

להמשך צפיה >>25.06.2022

פרשת שלח-לך – על פרשת השבוע במשכן הכוונה

פרשת שלח-לך במשכן הכוונה "אמר ר' שמעון מפרשה זו למדתי סוד החכמה, ונשמע ממנה סודות עליונים ויקרים. בוא וראה, הקב״ה משבח בתורה ואמר, לכו בדרכי, ועסקו בעבודתי, ואני אביא אתכם לעולמות טובים לעולמות עליונים. אנשים […]

להמשך צפיה >>19.06.2022

פרשת בהעלותך – על פרשת השבוע במשכן הכוונה

פרשת בהעלותך במשכן הכוונה "וישראל מתפללים תפילה ביום ההוא, ומבקשים ומתחננים לפניו, ותוקעים בשופר, והקב״ה מרחם עליהם, ומהפך הדין לרחמים. וכל העליונים והתחתונים פותחים ואומרים, אשרי העם יודעי תרועה. וע״כ צריכים ביום ההוא, שמי שתוקע, […]

להמשך צפיה >>11.06.2022

פרשת נשא – על פרשת השבוע במשכן הכוונה

פרשת נשא במשכן הכוונה "למדנו, כשמדיקנא היקר העליון של עתיקא קדישא הסתום והנסתר מכל, יורד שמן המשחה הקדוש על הדיקנא דזעיר אנפין, מתתקן הדיקנא דז״א בתשעה תקונים. ובשעה שהדיקנא היקר של עתיק דעתיקין מאיר בעצמו […]

להמשך צפיה >>04.06.2022

פרשת במדבר – על פרשת השבוע במשכן הכוונה

פרשת במדבר במשכן הכוונה "בוא וראה, סוד הדבר, אע"פ שהתפלה תלויה בדבור, ובדבור הפה, הכל תלוי בעיקר בתחילה במעשה, ולאח"כ בדבור, ובדבור הפה. מהו המעשה. אלא מעשה ההוא שעושה אדם תחילה. הוא כעין התפילה, ולא […]

להמשך צפיה >>28.05.2022

פרשת בחקותי – על פרשת השבוע במשכן הכוונה

פרשת בחקותי במשכן הכוונה "חכמה זו דל"ב שבילים, היא התחלת הכל. ממנה מתפשטים ל"ב שבילים. שפירושו, שהתורה, שהיא ז"א, נכללת בהם בכ"ב אותיות, ועשרה מאמרות, היינו עשר ספירות דאו"א עצמם, שהן ע"ס דבינה. שכ"ב ועשרה […]

להמשך צפיה >>21.05.2022

פרשת בהר – על פרשת השבוע במשכן הכוונה

פרשת בהר במשכן הכוונה "כי אדם בלי אשה, הוא חצי גוף, והשכינה אינה שורה עליו. כך הקב״ה, בעת שאינו בקרבן עם השכינה ובכל ישראל, שהם אנשי מדות, שהם האברים שלו, אז עלת העלת, שהוא כתר, […]

להמשך צפיה >>14.05.2022

פרשת אמור – על פרשת השבוע במשכן הכוונה

פרשת אמור במשכן הכוונה "לך אמר לבי בקשו פני, פירושו, בשבילך אמר לבי לבני העולם, בקשו פני. אלו הם הזמנים וחגים, שהם חג"ת דז"א, כי חג"ת דז"א הם הג"ר של המלכות, והפנים שלה. את פניך […]

להמשך צפיה >>07.05.2022

פרשת קדושים – על פרשת השבוע במשכן הכוונה

פרשת קדושים במשכן הכוונה "והתורה נקראת קדושה. שכתוב, כי קדוש אני ה׳, וזו היא התורה, שהיא שם הקדוש העליון. וע״כ, מי שעוסק בה, נטהר, ואח״כ מתקדש. שכתוב, קדושים תהיו, קדושים היו לא כתוב. אלא תהיו, […]

להמשך צפיה >>23.04.2022

פרשת אחרי מות – על פרשת השבוע במשכן הכוונה

פרשת אחרי מות במשכן הכוונה "אמר רבי חייא, יום אחד הייתי הולך בדרך ללכת לר׳ שמעון ללמוד ממנו פרשת הפסח. פגשתי הר אחד, וראיתי בקיעות וחורים בסלע אחד, ושני אנשים בו. בעוד שהייתי הולך, שמעתי […]

להמשך צפיה >>15.04.2022

פרשת מצורע – על פרשת השבוע במשכן הכוונה

פרשת מצורע במשכן הכוונה "וידבר יהוה, אל משה לאמר זאת תהיה תורת המצורע, ביום טהרתו: והובא אל הכהן" (ויקרא יד', א'-ב') הדברים נלקחו מתוך שיעור פרשת מצורע על פי חכמת הקבלה במשכן הכוונה, בהוראתה ולימודה […]

להמשך צפיה >>09.04.2022

פרשת תזריע – על פרשת השבוע במשכן הכוונה

פרשת תזריע במשכן הכוונה "בוא וראה עשר פעמים ציותה שרה את המלאך להכות את פרעה. ובעשר מכות הוכה. כי סימן עשתה שרה אל בניה אחריה למצרים. דהיינו שיוכו המצרים בעשר מכות, עד שיגאלו מידיהם" (זהר […]

להמשך צפיה >>02.04.2022
Facebook