פרשת השבוע

פרשת נח – על פרשת השבוע במשכן הכוונה

"אלה תולדות נח, נח איש צדיק תמים היה בדורותיו, את האלהים התהלך נח. ויולד נח שלשה בנים את שם, את חם ואת יפת. ותשחת הארץ לפני האלהים ותמלא הארץ חמס". (בראשית ו', ט'-יא')

להמשך צפיה >>12.10.2018

פרשת בראשית – על פרשת השבוע במשכן הכוונה

“בראשית ברא אלהים את השמים, ואת הארץ. והארץ היתה תהו ובהו וחשך על פני תהום, ורוח אלהים מרחפת על פני המים”. (בראשית א’, א’-ב’)

להמשך צפיה >>05.10.2018

פרשת האזינו – על פרשת השבוע במשכן הכוונה

"האזינו השמים, ואדברה; ותשמע הארץ אמרי פי. יערף כמטר לקחי, תזל כטל אמרתי. כשעירם עלי דשא, וכרביבים עלי עשב. כי שם יהוה אקרא: הבו גדל, לאלהינו. הצור תמים פעלו, כי כל דרכיו משפט: אל אמונה ואין עול, צדיק וישר הוא. שחת לו לא, בניו מומם, דור עקש ופתלתל. ליהוה, תגמלו זאת, עם נבל, ולא חכם" (דברים לב', א'-ו')

להמשך צפיה >>21.09.2018

פרשת וילך – על פרשת השבוע במשכן הכוונה

"ויאמר יהוה אל משה, הן קרבו ימיך למות קרא את יהושע והתיצבו באהל מועד, ואצונו; וילך משה ויהושע, ויתיצבו באהל מועד וירא יהוה באהל בעמוד ענן, ויעמד עמוד הענן פתח האוהל" (דברים לא', יד')

להמשך צפיה >>14.09.2018
FacebookGoogle+