פרשת השבוע

פרשת תזריע – על פרשת השבוע במשכן הכוונה

א) וידבר ה׳ אל משה לאמר אשה כי תזריע וילדה זכר וגו’. ר׳ אלעזר פתח, על משכבי בלילות בקשתי את שאהבה נפשי וגו׳. שואל, אומר, על משכבי, במשכבי היה צריך לומר, מהו על משכבי. ומשיב, […]

להמשך צפיה >>17.04.2021

הכנה לפסח תשפ”א

הכנה לפסח תשפ”א הדברים נלקחו מתוך שיעורי הכנה לפסח תשפ”א על פי חכמת הקבלה במשכן הכוונה, בהוראתה ולימודה של הרבה ספיר נוימן אייל. לפרטים ורישום לסדרה החדשה ‘תפילה – מבט קבלי’  כאן   לצפייה בסרטונים קצרים […]

להמשך צפיה >>30.03.2021

פרשת ויקרא – על פרשת השבוע במשכן הכוונה

א) ר׳ אלעזר פתח, שאל לך אות מעם ה׳ אלקיך העמק שאלה או הגבה למעלה וגו’. מה בין דורות הראשונים לדורות אחרונים. דורות הראשונים היו יודעים ומסתכלים בחכמה עליונה, ויודעים לצרף האותיות שנתנו למשה בסיני, […]

להמשך צפיה >>20.03.2021

פרשת ויקהל – על פרשת השבוע במשכן הכוונה

קנז) פתח ר’ יצחק אבתריה ואמר, ויקהל משה את כל עדת וגו’. שואל, למה הקהיל אותם. ומשיב, כדי למסור להם שבת כמקודם. כי מקודם, מטרם שעשו ישראל את העגל, מסר להם את השבת. וזה הוא […]

להמשך צפיה >>13.03.2021

פרשת כי תשא – על פרשת השבוע במשכן הכוונה

“… ולמה נטה אהלו חוץ למחנה, וכסבורים הטפשים שעשה זה כדי להשבית שטף מעיין החכמה מסבת החטא, ח”ו לא יעלה על הדעת, כי אחר החטא אז הם צריכים באמת למעיינות התורה והחכמה אלף אלפי אלפים […]

להמשך צפיה >>06.03.2021

פרשת תצוה – על פרשת השבוע במשכן הכוונה

רג) וז”ס ענין ויכוח המן עם אחשורוש אם יעלה בידם עצה זו, והשיב לו המן ישנו עם כו’, ודרשו רז”ל ישן הוא האלוה שלהם והבן זה. ולהיות כי הדורמיטא ההיא היא לטובתן של ישראל, כדי […]

להמשך צפיה >>27.02.2021

פרשת תרומה – על פרשת השבוע במשכן הכוונה

רכד) מה איל וצבי בשעה שהולכים ומתרחקים חוזרים מיד אל המקום שעזבו, כך הקב”ה, אע”פ שנסתלק למעלה למעלה באין סוף, מיד חוזר למקומו. מה הטעם, משום שישראל למטה מתאחדים בו, ואינם עוזבים אותו להשכח ולהתרחק […]

להמשך צפיה >>20.02.2021

פרשת משפטים – על פרשת השבוע במשכן הכוונה

“וכי ימכר איש: זה הקב”ה. את בתו, זו היא נשמה הקדושה. לאמה, להיות אמה משועבדת ביניכם בעולם הזה. בבקשה מכם, שבשעה שיגיע זמנה לצאת מעולם הזה, לא תצא כצאת העבדים, לא תצא מטונפת בעונות [ברצונות […]

להמשך צפיה >>13.02.2021

פרשת יתרו – על פרשת השבוע במשכן הכוונה

“ויהי ביום השלישי” ידוע שבני ישראל תבעו “רצוננו לראות את מלכנו”. ולא אמרו בוראנו, אלא מלכנו, פירוש, כדי לעבוד ולשרת לפניו ית’ וית’, ולכן באה להם ההבטחה במתן תורה, (שמות יט’, ו’) “ואתם תהיו לי […]

להמשך צפיה >>06.02.2021

פרשת בשלח – על פרשת השבוע במשכן הכוונה

והענין כי יד ימין הוכן לתורה, וה”ס י”ד לטובה [להשפעה], ויד שמאל הוכן למלאכה [למלאכת המשכן] וגו’. אבל לשני ידים צריכים. כי “כל תורה שאין עמה מלאכה, סופה בטלה”. אלא בסדר הקדושה, דהיינו “עשה תורתך […]

להמשך צפיה >>30.01.2021

פרשת בא- על פרשת השבוע במשכן הכוונה

“וזה שנתן הקב”ה למשה בדיבור “בא אל פרעה”. כלומר, תייחד האמת שכל הביאה למלך מצרים אינו אלא לסוד ‘פרעה’, להתגלות השכינה הקדושה. וזהו שכתוב, “כי אני הכבדתי את לבו וכו’ למען שיתי אותותי אלה בקרבו”. […]

להמשך צפיה >>23.01.2021

פרשת וארא – על פרשת השבוע במשכן הכוונה

“אלא צריך לגלות האותיות בתוך הגוף [בתוך פרעה, בתוך הרצון שלנו], בסוד החקיקה [כל הכאה היא חקיקה], ולפי רוב האותיות הנחקקים בקרבו, כערך הזה יורד עליהם שפע החכמה ומזכך לגוף [מזכך את כל הרצונות], וז”ס […]

להמשך צפיה >>16.01.2021
Facebook