פרשת השבוע

פרשת ויקרא – על פרשת השבוע במשכן הכוונה

פרשת ויקרא במשכן הכוונה טו) לפני ולפנים במקום שנקרא קדש, דהיינו בבינה, מתנוצצת אות אחת בסתר ובהעלם, והיא אות ו׳, שהוא קו אמצעי וגו’, ואות ו׳ הזו נוצצת בהתנוצצות על כל האותיות, כלומר שמכריע בין […]

להמשך צפיה >>28.03.2020

פרשת ויקהל – על פרשת השבוע במשכן הכוונה

פרשת ויקהל במשכן הכוונה מהו יביאה: שואל מה הפירוש, יביאה. ומשיב, אלא מכאן למדנו הסוד לתפלה. כי אדם הירא מרבונו ומכוון לבו ורצונו בתפלה, הוא מתקן תקון העליון, כמו שהעמדנו. בתחלה בשירות ותשבחות שאומרים מלאכים […]

להמשך צפיה >>21.03.2020

פרשת כי תשא – על פרשת השבוע במשכן הכוונה

פרשת כי תשא במשכן הכוונה “ויאמר: הראני נא את כבודך. ויאמר, אני אעביר כל טובי על פניך, וקראתי בשם יהוה, לפניך; וחנתי את אשר אחן, ורחמתי את אשר ארחם. ויאמר, לא תוכל לראת את פני: […]

להמשך צפיה >>14.03.2020

פרשת תצוה – על פרשת השבוע במשכן הכוונה

פרשת תצוה במשכן הכוונה “ועשו את האפד: זהב תכלת וארגמן תולעת שני, ושש משזר מעשה חשב” (שמות כח’, ו’) “הנה סוד ה’איפוד’ מלשון אי’ פה’ ד’. כי במקום הדלת, שם הפתח בשעה שסגור. ובגשמיות, אפשר […]

להמשך צפיה >>07.03.2020

פרשת תרומה – על פרשת השבוע במשכן הכוונה

פרשת תרומה במשכן הכוונה כ) פתח ר’ שמעון וכו’: פתח ר’ שמעון ואמר, אפריון עשה לו המלך שלמה מעצי הלבנון. מקרא זה העמדנו ולמדנו. אבל אפריון, הוא היכל התחתון, מלכות, שהיא כעין היכל העליון שהוא […]

להמשך צפיה >>29.02.2020

פרשת משפטים – על פרשת השבוע במשכן הכוונה

פרשת משפטים במשכן הכוונה קג) ת”ח אם אחרת יקח לו: הגלגולים שמתגלגלים במקרא הזה, כמה גדולים ועליונים הם. שהרי כל הנשמות באים בגלגול, ובני אדם אינם יודעים דרכיו של הקב”ה, ואיך עומדים המאזנים, ואיך בני […]

להמשך צפיה >>22.02.2020

פרשת יתרו – על פרשת השבוע במשכן הכוונה

פרשת יתרו במשכן הכוונה “וזה עניין, “ביום השלישי”. פירוש, כי מתחילה, “ולילה כיום יאיר”. כמו שכתוב, “בעצם היום הזה”. ואחר כך היה צמצום, כמו שכתוב “ונגה לו סביב”. ואחר כך מחמת חטא הסתלק, גם הנוגה, […]

להמשך צפיה >>15.02.2020

פרשת בשלח – על פרשת השבוע במשכן הכוונה

פרשת בשלח במשכן הכוונה “ויאמר משה אלהם: איש, אל יותר ממנו עד בקר. ולא שמעו אל משה, ויותרו אנשים ממנו עד בקר, וירום תולעים, ויבאש; ויקצף עלהם, משה. וילקטו אתו בבקר בבקר, איש כפי אכלו; […]

להמשך צפיה >>08.02.2020

פרשת בא – על פרשת השבוע במשכן הכוונה

פרשת בא במשכן הכוונה “כיון דחמא וכו’: כיון שראה הקב”ה, שמשה ירא, ושליחים ממונים אחרים למעלה לא יכלו לקרב אליו, אמר הקב”ה, הנני עליך פרעה מלך מצרים התנים הגדול הרובץ בתוך יאוריו. שהקב”ה היה צריך […]

להמשך צפיה >>01.02.2020

פרשת וארא – על פרשת השבוע במשכן הכוונה

פרשת וארא במשכן הכוונה “וזה שנתן הקב”ה למשה בדיבור “בא אל פרעה”. כלומר, תייחד האמת שכל הביאה למלך מצרים אינו אלא לסוד ‘פרעה’, להתגלות השכינה הקדושה. וזהו שכתוב, “כי אני הכבדתי את לבו וכו’ למען […]

להמשך צפיה >>29.01.2020

פרשת שמות – על פרשת השבוע במשכן הכוונה

פרשת שמות במשכן הכוונה “ויאמר משה אל האלהים, הנה אנכי בא אל בני ישראל, ואמרתי להם, אלהי אבותיכם שלחני אליכם; ואמרו לי מה שמו, מה אמר אלהם. ויאמר אלהים אל משה, אהיה אשר אהיה; ויאמר, […]

להמשך צפיה >>18.01.2020

פרשת ויחי – על פרשת השבוע במשכן הכוונה

פרשת ויחי במשכן הכוונה “במילה אחת, כל עוד שלא נגביה את מטרתנו מתוך החיים הגשמיים, לא תהיה לנו תקומה גשמית, כי הרוחני והגשמי שבנו אינם יכולים לדור בכפיפה אחת, כי אנו בני האידאה. ואף אם […]

להמשך צפיה >>11.01.2020
Facebook