פרשת השבוע

פרשת בהר-בחקותי – על פרשת השבוע במשכן הכוונה

פרשת בהר-בחקותי במשכן הכוונה א) וידבר ה׳ אל משה וגו׳: וידבר ה׳ אל משה בהר סיני לאמר דבר וגו׳ כי תבואו אל הארץ וגו’. ר׳ אלעזר פתח, זאת תורת העולה היא העולה וגו’. מקרא זה […]

להמשך צפיה >>16.05.2020

פרשת אמור – על פרשת השבוע במשכן הכוונה

פרשת אמור במשכן הכוונה כח) בוא וראה, כהן העליון, דהיינו כהן גדול, צריך להראות ביופי הפנים, בהארת הפנים, ובשמחה יותר מכל. ואין צריך שיתראה בו עצבות ורוגז, אלא הכל כעין של מעלה. אשרי חלקו שעליו […]

להמשך צפיה >>09.05.2020

פרשת אחרי מות-קדושים – על פרשת השבוע במשכן הכוונה

פרשת אחרי מות-קדושים במשכן הכוונה ט) עוד פתחו ואמרו. בכל זמן שהצדיקים מסתלקים מן העולם, מסתלקים מן העולם הדינים, ומיתתם של הצדיקים מכפרת על עונות הדור. וע״כ פרשת בני אהרן, אנו קוראים ביום הכפורים, שתהיה […]

להמשך צפיה >>02.05.2020

פרשת תזריע – על פרשת השבוע במשכן הכוונה

פרשת תזריע במשכן הכוונה א) וידבר ה׳ אל משה לאמר אשה כי תזריע וילדה זכר וגו’. ר׳ אלעזר פתח, על משכבי בלילות בקשתי את שאהבה נפשי וגו׳. שואל, אומר, על משכבי, במשכבי היה צריך לומר, […]

להמשך צפיה >>25.04.2020

פרשת שמיני – על פרשת השבוע במשכן הכוונה

פרשת שמיני במשכן הכוונה לז) תנן בההוא יומא וכו׳: למדנו. ביום ההוא, היתה שמחת כנסת ישראל, שהיא המלכות, להתקשר בקשר האמונה בכל הקשרים הקדושים, דהיינו בכל הספירות דזעיר אנפין, כי קטורת מקשרת את הכל כאחד, […]

להמשך צפיה >>18.04.2020

פרשת צו – על פרשת השבוע במשכן הכוונה

פרשת צו במשכן הכוונה א) זאת תורת העולה וגו׳: ר׳ שמעון פתח ואמר. צדקתך כהררי אל משפטיך תהום רבה וגו׳. מקרא זה העמדנו אותו, ולמדנו. בוא וראה, עולה זו היא מעלה ומקשרת את כנסת ישראל […]

להמשך צפיה >>05.04.2020

פרשת ויקרא – על פרשת השבוע במשכן הכוונה

פרשת ויקרא במשכן הכוונה טו) לפני ולפנים במקום שנקרא קדש, דהיינו בבינה, מתנוצצת אות אחת בסתר ובהעלם, והיא אות ו׳, שהוא קו אמצעי וגו’, ואות ו׳ הזו נוצצת בהתנוצצות על כל האותיות, כלומר שמכריע בין […]

להמשך צפיה >>28.03.2020

פרשת ויקהל – על פרשת השבוע במשכן הכוונה

פרשת ויקהל במשכן הכוונה מהו יביאה: שואל מה הפירוש, יביאה. ומשיב, אלא מכאן למדנו הסוד לתפלה. כי אדם הירא מרבונו ומכוון לבו ורצונו בתפלה, הוא מתקן תקון העליון, כמו שהעמדנו. בתחלה בשירות ותשבחות שאומרים מלאכים […]

להמשך צפיה >>21.03.2020

פרשת כי תשא – על פרשת השבוע במשכן הכוונה

פרשת כי תשא במשכן הכוונה “ויאמר: הראני נא את כבודך. ויאמר, אני אעביר כל טובי על פניך, וקראתי בשם יהוה, לפניך; וחנתי את אשר אחן, ורחמתי את אשר ארחם. ויאמר, לא תוכל לראת את פני: […]

להמשך צפיה >>14.03.2020

פרשת תצוה – על פרשת השבוע במשכן הכוונה

פרשת תצוה במשכן הכוונה “ועשו את האפד: זהב תכלת וארגמן תולעת שני, ושש משזר מעשה חשב” (שמות כח’, ו’) “הנה סוד ה’איפוד’ מלשון אי’ פה’ ד’. כי במקום הדלת, שם הפתח בשעה שסגור. ובגשמיות, אפשר […]

להמשך צפיה >>07.03.2020

פרשת תרומה – על פרשת השבוע במשכן הכוונה

פרשת תרומה במשכן הכוונה כ) פתח ר’ שמעון וכו’: פתח ר’ שמעון ואמר, אפריון עשה לו המלך שלמה מעצי הלבנון. מקרא זה העמדנו ולמדנו. אבל אפריון, הוא היכל התחתון, מלכות, שהיא כעין היכל העליון שהוא […]

להמשך צפיה >>29.02.2020

פרשת משפטים – על פרשת השבוע במשכן הכוונה

פרשת משפטים במשכן הכוונה קג) ת”ח אם אחרת יקח לו: הגלגולים שמתגלגלים במקרא הזה, כמה גדולים ועליונים הם. שהרי כל הנשמות באים בגלגול, ובני אדם אינם יודעים דרכיו של הקב”ה, ואיך עומדים המאזנים, ואיך בני […]

להמשך צפיה >>22.02.2020
Facebook