פרשת השבוע

פרשת מקץ לאור הקבלה-קץ לחושך

פרשת מקץ לאור הקבלה-קץ לחושך קץ לחושך, כלומר קץ לשליטה של הרצון לקבל . מה המשמעות של זה בפנימיות שלנו ? זאת ועד בסרטון הבא – משכן הכוונה נוסד מרוחו של בעל הסולם, לסייע במימוש […]

להמשך צפיה >>07.12.2018

פרשת וישב לאור הקבלה- שינאת יוסף ואחיו

פרשת וישב לאור הקבלה מהי המשמעות של שינאת יוסף ואחיו ? ואיך זה בא לידי ביטוי בתוכנו  ובימנו? על כך בסרטון הבא – מפגשי לימוד הקבלה מוקדשים ללימוד מעמיק, אותו מובילה המורה בקריאה בכתובים כמו […]

להמשך צפיה >>30.11.2018

פרשת וישב – על פרשת השבוע במשכן הכוונה

פרשת וישב במשכן הכוונה “וישב יעקב בארץ מגורי אביו בארץ כנען. אלה תולדות יעקב, יוסף בן שבע עשרה שנה היה רועה את אחיו בצאן, והוא נער את בני בלהה ואת בני זלפה, נשי אביו; ויבא […]

להמשך צפיה >>30.11.2018

פרשת וישלח-מאבקו של יעקב גם בתוכנו

פרשת וישלח  לאור הקבלה המאבק של יעקב גם בתוכנו המאבק של יעקב בלילה קורה כל הזמן גם בתוכנו יעקב נאבק על זהותו העצמית עם הרצון לקבל שבו. על זאת בסרטון הבא – מפגשי לימוד הקבלה […]

להמשך צפיה >>28.11.2018

פרשת וישלח לאור הקבלה-שליחות יעקב

פרשת וישלח לאור הקבלה-שליחות יעקב פרשת וישלח שולחת אותנו לעתיד שלנו, אל ההתהוות של יעקב לישראל בתוך הפרט ובתוך הכלל . בתוך פרשת וישלח יש את הגדרת השליחות . על זאת ועוד בסרטון הבא הדברים […]

להמשך צפיה >>25.11.2018

פרשת וישלח – על פרשת השבוע במשכן הכוונה

פרשת וישלח במשכן הכוונה “וישלח יעקב מלאכים לפניו, אל עשו אחיו, ארצה שעיר, שדה אדום. ויצו אתם לאמר, כה תאמרון לאדני לעשו: כה אמר עבדך יעקב עם לבן גרתי ואחר עד עתה. ויהי לי שור […]

להמשך צפיה >>23.11.2018

פרשת ויצא – על פרשת השבוע במשכן הכוונה

פרשת ויצא במשכן הכוונה “וישא יעקב, רגליו; וילך ארצה בני קדם. וירא והנה באר בשדה… ונאספו שמה כל העדרים, וגללו את האבן מעל פי הבאר, והשקו את הצאן; והשיבו את האבן על פי הבאר, למקומה. […]

להמשך צפיה >>16.11.2018

פרשת תולדות – על פרשת השבוע במשכן הכוונה

פרשת תולדות במשכן הכוונה “ואלה תולדות יצחק בן אברהם: אברהם הוליד את יצחק. ויהי יצחק בן ארבעים שנה בקחתו את רבקה בת בתואל הארמי, מפדן ארם אחות לבן הארמי, לו לאשה. ויעתר יצחק ליהוה לנכח אשתו, […]

להמשך צפיה >>07.11.2018

פרשת חיי שרה – על פרשת השבוע במשכן הכוונה

פרשת חיי שרה במשכן הכוונה “ויהיו חיי שרה מאה שנה ועשרים שנה ושבע שנים שני, חיי שרה. ותמת שרה בקרית ארבע הוא חברון בארץ כנען; ויבא אברהם לספוד לשרה, ולבכתה” (בראשית כג’, א’-ב’) הדברים נלקחו […]

להמשך צפיה >>02.11.2018

פרשת וירא – על פרשת השבוע במשכן הכוונה

פרשת וירא במשכן הכוונה “ויהי אחר הדברים האלה, והאלהים נסה את אברהם; ויאמר אליו אברהם ויאמר הנני. ויאמר קח נא את בנך את יחידך אשר אהבת, את יצחק, ולך לך אל ארץ המוריה; והעלהו שם, לעלה, […]

להמשך צפיה >>26.10.2018

פרשת לך לך-מסעה של כל נשמה

פרשת לך לך-מסעה של כל נשמה התפיסה של הזוהר מסתכלת על מסעו של אברהם כחוקיות של מסע הנשמה, איך יורדת מביתה ואיך היא צריכה לחזור. על זאת ועוד בסרטון הבא – משכן הכוונה מעביר את […]

להמשך צפיה >>22.10.2018

פרשת לך לך-מפרטיות לשרות הכלל

פרשת לך לך-מפרטיות לשרות הכלל. פרשת לך לך פותחת בהכשרה של אברהם ,נשמה שעומדת לייסד אמצעי למימוש מטרת הבריאה. ב -לך לך יש מאבק גדול של אברהם בזהות שלו באמונה שלו, בדת הפרטית שלו, מול […]

להמשך צפיה >>20.10.2018
Facebook